Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Události

Tisková zpráva – Oslava 30. výročí Baby Friendly Hospital Initiative v ČR

Během oslav letošního Národního týdne kojení (1.-7. října 2022) chceme upozornit na význam 10 kroků k úspěšnému kojení, které jsou součástí Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) a na význam Globální strategie výživy kojenců a malých dětí.

Oslava 20 let Globální strategie výživy kojenců a malých dětí WHO/UNICEF

V tomto roce máme co oslavovat, slavíme 30. výročí BFHI v ČR a také 20 roků od přijetí Globální strategie výživy kojenců a malých dětí WHO/UNICEF.

První porodnicí, která získala v roce 1992 mezinárodní ocenění a titul BFHI byla Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze a do dnešního dne získalo toto ocenění 66 porodnic z 92 (72 %). Cílem WHO UNICEF je, aby se do roku 2030 narodilo nejméně 40 % dětí v BFH nemocnicích.

Představte si, že by se každé dítě narodilo na místě, kde jsou nejlepší postupy pro podporu kojení normou.

 

„Představte si, že by se každé dítě narodilo na místě, kde jsou nejlepší postupy pro podporu kojení normou. 10 kroků k úspěšnému kojení jsou postupy založené na důkazech, které zlepšují míru kojení a jsou mírou kvality poskytované péče v porodnicích.  V ideálním případě by děti měly být kojeny do jedné hodiny po narození, kojeny výhradně po dobu prvních 6 měsíců života a nadále kojeny do 2 let věku a déle. Počínaje 6 měsíci věku by mělo být kojení kombinováno s bezpečným, věkově přiměřeným krmením výživných pevných, polotuhých a měkkých potravin. Společně můžeme ovlivnit a podporovat, aby každé dítě mělo dobrý start do života rozšířením a poskytnutím kvalitní péče v prostředí přátelském k dětem-BFHI.“

Rezervy máme, zejména podpora kojení žen po císařském řezu (2020 výlučně kojeno 35 % dětí, kojení nedonošených dětí (2020 výlučně kojeno 43,91 %) a vícerčat (výlučně kojeno 41,25 %) a snížit procenta dokrmovaných dětí (2020-22,1 %, což je o 6 % více proti roku 2019).

Kojení má pozitivní dopady na zdraví, životní prostředí a ekonomické bohatství rodin a zemí. Světová zdravotnická organizace (WHO) zahájila v roce 1991 iniciativu Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) jako celosvětový program, jehož cílem je podněcovat porodnické služby k implementaci 10 kroků k úspěšné kojení. Tyto kroky byly vyvinuty, aby zajistily, že porodnické služby odstraní překážky pro matky a rodiny, aby mohly úspěšně zahájit kojení a pokračovat v kojení prostřednictvím komunitní podpory po propuštění z nemocnice

Společenská hodnota zachování akreditace BFHI, která vycházela z analýzy sociální návratnosti investic (SROI), byla sledována v jedné australské porodnici. Poměr SROI byl přibližně 55 AU$:1, což znamenalo, že každý 1 AU$ investovaný do zachování akreditace BFHI tímto zařízením péče o matky a novorozence přineslo přibližně 55 AU$.   V celostátním měřítku by BFHI mohla poskytnout výhody nejen australskému zdravotnickému systému, národní ekonomice, stejně jako veřejnému zdraví a rovnosti ve zdraví.

Int. J. Equity Health Pub Date:  2021-01-07 DOI:  10.1186/s12939-020-01365-3

K ochraně práva dětí na optimální výživu vyvinula WHO/UNICEF Globální strategii výživy kojenců a malých dětí (IYCF), kterou schválilo všech 53 členských států WHO/EURO.  K dnešnímu dni 18 členských států WHO/EURO zemí se zúčastnilo monitorování implementace Globální strategie, která obsahuje 15 ukazatelů, z nichž 10 se týká politik a programů a 5 se týká výživových postupů. Každý je hodnocen na stupnici 10, což dává celkové skóre 150 za implementaci Globální strategie. Arménie, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Francie, Gruzie, Německo, Itálie, Litva, Severní Makedonie, Malta, Moldavsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina a Spojené království provedli hodnocení a vypracovali zprávu.   

 • Dvě třetiny zemí mají míru zahájení kojení 50 % nebo vyšší (ČR 2020 96,1 %). 
 • Připravenost a plánování vhodného a bezpečného krmení kojenců a malých dětí (IYCF) v krizových situacích je však vážně opomíjeno. 
 • Délka kojení je hluboko pod doporučeními WHO, v průměru 8,7 měsíce. 
 • Pouze 3 evropské země mají rozpočet vyčleněný na implementaci politik a plánů IYCF.
 • Krmení lahví je převládající, a to navzdory rizikům.
 • Monitorování postupů IYCF je nedostatečné.
 • Většina zemí běžně neshromažďuje údaje a porušování Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka je samozřejmostí.

Vlády hrají zásadní roli v ochraně zdraví žen a dětí prostřednictvím zlepšování politik a programů, které podporují a zlepšují výživu kojenců a malých dětí. Evropské vlády nedělají dost pro to, aby chránily, prosazovaly a podporovaly správné postupy výživy kojenců a malých dětí. K zajištění optimálního IYCF pro evropské děti je nutný politický závazek na nejvyšší úrovni a přiměřené financování. Tato zpráva upozorňuje na znepokojivé mezery, čímž dává vládám, mezinárodním organizacím a dalším zúčastněným stranám příležitost investovat do prioritních oblastí, a tím, vytvořit lepší budoucnost pro naše děti. Výsledky studie byly publikovány v International Breastfeeding Journal, 2020 https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-020-00282-z

Optimální délka kojení dětí je přesně definována mezinárodními organizacemi i MZČR

Podle ÚZIS v roce 2020 zahájilo kojení 96,1 % žen, výlučné kojení při propuštění z porodnice kleslo ze 73,44 % na 16,3 % v 6 měsících, přestože 98 % žen plánovalo kojit.  Je propast mezi záměrem a realitou, mezera mezi záměrem a chováním.

Také nedávný výzkum společnosti Nielsen IQ ukázal, že přes 63 % dětí je ještě kojeno ve věku 6 měsíců, ale 58 % těchto dětí začíná kolem čtvrtého měsíce přijímat i první pevnou stravu, což neodpovídá současným doporučením o výlučném kojení 6 měsíců a zavádění příkrmů okolo 6 měsíce, jak doporučuje i Globální strategie výživy kojenců a malých dětí včetně MZČR.

Všichni hrajeme důležitou roli v tom, aby se kojení stalo uznávanou, a dokonce oslavovanou společenskou normou. Všichni se můžeme zapojit do podpory a ochrany kojení.

Kojící matky potřebují podporu a věřit si, aby zajistily, že jejich děti budou prvních šest měsíců výlučně kojeny. Sebeúčinnost, sebedůvěra při kojení je jeden z nejsilnějších modifikovatelných prediktorů zahájení kojení, trvání a exkluzivity kojení. Přesvědčení, že určité chování přinese konkrétní výsledek a že povede k dosažení požadovaného výsledku. Spokojenost s porodem, záměr kojit, partnerská a zdravotnická podpora pozitivně koreluje se sebedůvěrou matky kojit.

Všichni hrajeme důležitou roli v tom, aby se kojení stalo uznávanou, a dokonce oslavovanou společenskou normou. Všichni se můžeme zapojit do podpory a ochrany kojení.

 

Kvalifikované poradenství kojení a výzva k akci

 1. Poskytnout kvalifikované poradenství ohledně kojení v pravidelných intervalech šesti nebo více konzultací všem matkám jako součást běžného zdravotního pojištění, bez nákladů na poradenství.

Poradenství by mělo být poskytováno před porodem a po celou dobu kojení, alespoň první dva roky života dítěte.

Poradenství by mělo být poskytnuto primárně tváří v tvář, pomocí telefonu a dalších technologií podle potřeby.

 1. Zařadit výuku kojení do všech osnov ve vzdělávání lékařů, porodních asistentek, sester, nutričních terapeutů, výživových poradců a dietologů.

K zajištění zdraví je zapotřebí lepší vzdělání poskytovatelů zdravotní péče, kteří jsou v kontaktu s kojícími rodinami a jsou náležitě vyškoleni.

 1. Zajistit, aby školení v oblasti kojení poskytovalo školencům kompetence předvídat a řešit problémy při kojení.
 2. Zajistit, aby rizikové matky a děti, jako jsou nedonošení a nemocní novorozenci, a ti v nouzových situacích, získaly kvalifikované laktační poradenství a specializovanou péči adekvátně řešit jejich specifické potřeby.
 3. Podpořit implementaci „10 kroků k úspěšnému kojení, které jsou součástí Baby-friendly Hospital Initiative“.
 4. Implementovat strategie a poskytnuty finanční prostředky ke kvalifikovanému poradenství v oblasti kojení (předporodní a během prvních dvou let života dítěte) bez dalších nákladů pro rodiny.
 5. Poskytnout finanční prostředky na podporu školení v laktačním poradenství pro zdravotníky, včetně lékařů, sester, porodních asistentek, nutričních terapeutů, laktačních poradců a komunitních laických poradců.

Zdroj: globalbreastfeedingcollective.org

Odkazy

 1. Invest in Nutrition. (n.d.). Retrieved June 1st, 2018 from http://www.investinnutrition.org/
 2. WHO, UNICEF, & IBFAN. (2020). Marketing of Breast-Milk Substitutes: National Implementation of the International Code: Status Report 2020. Geneva: World Health Organization.
 3. ILO. (2017). World Social Protection Report. Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals. Geneva: International Labour Organization.
 4. WHO. (2017). National Implementation of the Baby-Friendly Hospital Initiative 2017. Geneva: World Health Organization.
 5. 2018 UNICEF’s NutriDash Internal Database
 6. World Breastfeeding Trends Initiative. (2020). Retrieved July 15th, 2020 from http://worldbreastfeedingtrends.org/
 7. UNICEF. (2020). Infant and young child feeding: Global Database. Retrieved from https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding/
 8. Predictors of Breastfeeding Confidence in the Early Postpartum Period.

www.sciencedirect.com

 Kontakt: 

Národní laktační centrum/Laktační liga
Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 4
Vídeňská 800
Praha 4
www.kojeni.cz