Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Časný vliv kojení na imunitní vývoj novorozenců

Je známo, že kojení ovlivňuje zdraví a imunitu, ale jeho velmi rané dopady na imunitní systém novorozenců jsou stále nejasné. Nová studie zjistila, že imunitní buňky známé jako regulační T buňky se během prvních tří týdnů života zvýšily a byly ještě dvakrát vyšší u kojených dětí ve srovnání s nekojenými. Kojení také zvyšuje imunitní toleranci kojenců k mateřským buňkám a vede k rozdílům v mikrobiomu po třech týdnech ve srovnání s umělou výživou.

 

Studie ukazuje, že kojení ovlivňuje novorozeneckou imunitní odpověď během prvních tří týdnů života

Je známo, že kojení má několik dlouhodobých dopadů na zdraví a imunitu, včetně nižšího výskytu alergie, astmatu, cukrovky a roztroušené sklerózy. Vědci však stále málo vědí o vývoji imunitního systému během prvních několika týdnů života a o vlivu kojení na tento časný imunitní vývoj.

Když se dítě narodí, musí se naučit reagovat na patogeny, ale také se musí naučit tolerovat antigeny prostředí a věci, které imunitní systém dělá. V nové studii Toldi a kolegové zkoumají vývoj imunitního systému novorozenců a jeho vliv na kojení.

Analýza vývoje imunitního systému mezi narozením a třemi týdny věku u kohort 38 zdravých novorozenců narozených císařským řezem. Také zkoumali, jak kojení ovlivnilo imunitní reakci novorozence. Z epidemiologických studií je známo, že tyto rané vlivy, ať už někdo dostává mateřské mléko nebo umělé mléko, mohou mít během života jednotlivce docela dlouhodobé následky. Zejména je známo, že poruchy zprostředkované imunitním systémem mají různou prevalenci u kojených dětí ve srovnání s těmi, které jsou krmeni umělou výživou.

Vědci porovnali imunitní repertoár a funkci mezi kojenými a nekojenými kojenci a také zkoumali mikrobiom ze vzorků novorozeneckých stolic. Nejprve chtěli charakterizovat kinetiku a změny kompartmentu T buněk imunitního systému, který je adaptivním ramenem imunitního systému a zahrnuje buňky a sítě, které se učí rozpoznat patogeny. Prvním krokem bylo v zásadě zjistit, jak se tyto buňky vyvíjejí během prvních tří týdnů, jak se mění složitost této podmnožiny buněk a jaké různé podtypy se vyvíjejí v průběhu času. Zjistili, že některé imunitní buňky, známé jako T regulační buňky se v prvních třech týdnech života podstatně zvýšily. Je to zvláštní typ buněk odpovědných za regulační odpovědi, takže je to v zásadě brzda imunitního systému a kontroluje zánět nebo imunitní reakci, když už to není potřeba.

 

Mateřské buňky a imunita kojenců

Vědci poté zkoumali, jak neonatální imunitní systém reaguje na mateřské buňky, jak se imunitní systém dítěte a matky navzájem rozpoznávají, protože nejsou úplně odděleny. Před narozením dochází k určitým výměnám buněk placenty a po narození u kojeného dítěte se mateřské buňky dostávají do zažívacího traktu dětí, a nakonec se dostávají do oběhu prostřednictvím mateřského mléka. Je zajímavé působení, které dosud nebylo studováno a bylo zjištěno, jak je udržována imunitní tolerance vůči mateřským antigenům, které by jinak byly z hlediska imunitního systému rozpoznány jako cizí.

Vědci zjistili, že snášenlivost mateřských buněk byla lepší u kojených dětí. Fyziologicky to dává smysl, protože i když už existuje tolik mateřských imunitních buněk, které vstupují do systému dítěte při jediném krmení, v průběhu času přispívají k dalšímu velkému množství expozice antigenu. Bylo to zajímavé zjištění, že existuje tato tolerance a je silnější u kojených dětí.

Dále zkoumali mechanismy těchto časných imunitních odpovědí. U kojených dětí našli téměř 2x tolik T regulačních buněk než u nekojených dětí, které jsou odpovědné za udržování této imunitní tolerance. Tolerance je také velmi specifická vůči antigenům matek. Když se opakoval experiment s buňkami nepříbuzných zdravých osob, tak tento efekt nebyl vidět.

Vědci poté analyzovali vzorky stolic, aby se podívali na změny mikrobiomu.  Do tří týdnů našli rozdíly, kmeny bakterií zvaných Gemella a Veillonella byly hojnější ve vzorcích stolic kojených dětí. Způsob, jakým zapadají do imunologických poznatků, je ten, že víme, že tyto kmeny bakterií produkují velké množství mastných kyselin s krátkým řetězcem, a tak podporují funkci T regulačních buněk. Nedávná studie dále prokázala nedostatek Veillonelly a dalších anaerobních taxonů v mikrobiomu extrémně předčasně narozených dětí s postnatálním růstovým selháním ve srovnání s vhodným postnatálním růstem, což naznačuje její roli v časném metabolickém programování. Relativní početnost Veillonella se dále zvyšuje s věkem

Studie naznačuje, že kojení přímo podporuje vývoj T regulačních buněk, které potlačují imunitní rozpoznávání mateřských buněk, a tyto účinky by mohly účinně poskytovat celoživotní výhody. Výsledky přispívají k našemu chápání mechanismů, jak kojení v raném věku může ovlivnit dlouhodobé zdraví výsledky a imunitu.

Zdroj: onlinelibrary.wiley.com