Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Míra kojení a programy na podporu kojení v Evropě: Přehled 11 evropských zemí

Jedenáct evropských zemí, včetně Belgie, Chorvatska, Dánska, Německa, Irska, Itálie, Nizozemska, Norska, Španělska, Švédska a Švýcarska, se zúčastnilo standardizovaného průzkumu.

Evropský region WHO má nejnižší míru výlučného kojení ve věku 6 měsíců, přibližně 25 %. Nízká míra a předčasné ukončení kojení přináší závažné nepříznivé zdravotní důsledky pro ženy, kojence a malé děti. Ochrana, propagace a podpora kojení jsou prioritou veřejného zdraví.

 V Evropě existují rozdíly v míře kojení; metodice sběru dat; a mechanismech pro podporu, ochranu a propagaci kojení. 

Bezprostředně po narození bylo ve všech zemích hlášeno jakékoli kojení mezi 56 % až 98 % kojenců a po 6 měsících bylo kojeno 38 % až 71 % kojenců, kojeno výlučně bylo 13 % až 39 % kojenců. V 6 z 11 zemí existují národní plány zabývající se propagací, ochranou a podporou kojení, různé metody sledování míry kojení jsou zavedeny v 7 z 11 zemí, národní výbory pro kojení existují v 9 zemích.

 

Vlády by měly věnovat více úsilí podpoře kojení

Vlády jednotlivých států by se měly zavázat k monitorování a propagaci kojení založeného na důkazech, včetně finanční a politické podpory, s cílem zlepšit míru kojení v Evropě. Je třeba obnovit úsilí o spolupráci mezi evropskými zeměmi, včetně udržitelné platformy pro výměnu informací. Všichni zástupci zemí podpořili silnější evropskou spolupráci při zlepšování propagace kojení.

 

Klíčové body ke sdílení podpory kojení

 • Kojení je spojeno se snížením infekcí, jako jsou ušní, plicní a střevní infekce.
 • Kojení snižuje riziko rakoviny prsu, vaječníků, cukrovky a srdečních onemocnění.
 • Kojení chrání před pozdější nadváhou/obezitou.
 • Kojení může pomoci snížit nerovnosti v otázkách zdraví dětí a zlepšit jejich životní šance.
 • Kojení může podporovat rodinný rozpočet – méně nemocí a tím i méně návštěv u lékaře, méně hospitalizací, absence v zaměstnání z důvodů péče o nemocné dítě.
 • Citlivé krmení pomáhá vytvářet důležité emocionální pouto a duševní odolnost.
 • Podpora rodin při kojení a zvyšování počtu kojených dětí dává dětem nejlepší možný start do života.
 • Všichni zdravotničtí pracovníci mohou přispět ke zvýšení míry kojení a poskytnout dětem nejlepší start do života.
 • Pro povzbuzení a podporu žen a zvýšení míry kojení je zásadní, aby organizace a prostředí byly ke kojení přátelské.
 • Pochopením dlouhodobých výhod a dopadu kojení na zdraví matky i dítěte mohou manažeři a odborníci učinit nejlepší rozhodnutí, aby kojení podpořili.
 • Přes polovinu žen přestává kojit dříve, než plánovaly, přestože kojení mohlo pokračovat s další podporou.
 • Ženy mohou potřebovat širokou škálu podpory kojení, jako je snadno dostupné laktační poradenství, podpůrné skupiny a aplikace.
 • Zvyšovat povědomí o tom, že na kojení záleží, protože podporuje veřejné zdraví a přináší ekonomické a ekologické výhody.
 • Poskytovat účinnou profesionální podporu matkám a jejich rodinám, zajistit, aby matky měly přístup k podpoře, povzbuzení a porozumění ve své komunitě.

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov