Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyNovinky

Kojení a lidská práva

Kojení je o otázkou lidských práv. Úmluva o právech dítěte v článku 24 uvádí, že dítě má právo na nejvyšší dosažitelný stupeň zdraví a rodičům zajišťuje, aby byli plně podporováni při využívání znalostí o výhodách kojení. Bohužel většina zemí má tendenci ignorovat mezinárodní dohody týkající se podpory  kojení ve prospěch podnikatelských orientované politiky.

Obhajoba kojení se musí zaměřit na strukturální překážky kojení, včetně ekonomických překážek, nedostatečná podpora lékařského personálu, zaměstnanost problémy, rodinné vzory a tak dále. Druhá  vlna  feminismu představila kojení jako „volbu“, jako umělou výživu,  ale  kojení není realistickou volbou, pokud není  podporované politikami a programy, které poskytují všem ženám  vzdělání, zdravotní péčí, sociopolitickou podporu. Cílem je vytvářet podmínky, aby kojení  bylo možné a podporované společností,  aby každá žena mohla (nemusela) kojit.

Kojení nemůže být volbou, pokud matka, která se  rozhodne kojit, není schopna dosáhnout svého cíle v důsledku politik a postupů, které brání její volbě. Lidská práva chrání právo dyády matka/ dítě na kojení tím, že vytvoří prostředí  podporující kojení.

Chceme-li vytvořit takové prostředí, státy musí dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřské mléka, podporovat Baby Friendly Hospital  Iniciative, poskytovat dávky v mateřství všem  ženám  a chránit kojení na veřejnosti. Všechny překážky práva na kojení musí být odstraněny, aby tato lidská práva byla univerzálně aplikovatelná.

Charta práv dítěte

Úmluva o právech dítěte vstoupila v  ČR v platnost v roce 1991.

Článek 24  Úmluvy o právech dítěte
* Jednou ze základních potřeb dítěte je výživa.
* Současná věda považuje přirozenou výživu mateřským mlékem za nejlepší.
* Dítě má právo na mateřské mléko jako jedinou potravu plně odpovídající jeho potřebám.
* Matka a dítě mají pak právo na odpovídající péči před porodem i po porodu včetně podmínek, které usnadňují kojení.

Článek 24 také hovoří o povinnosti vlády odstranit překážky kojení, vytvořit podmínky, které podporují kojení, a poskytnout veřejnosti a především rodičům správné informace o výživě a zdraví dítěte, včetně informace o výhodách kojení.