Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Biologické rozdíly v mateřském mléce

Biologické rozdíly v mateřském mléce nejsou rozdíly v kvalitě. Nejde o bohaté nebo slabé mléko, je to způsob, jakým je mléko šité na míru konkrétním populacím. Prostřednictvím evolučních adaptací je naše historie druhu zakódována do mateřského mléka.

Spojením matky a potomstva po delší dobu po narození a laktace zásadně mění vývoj. Vedle sacharidů, tuků, vitamínů a minerálů poskytuje mléko vrozenou a specifickou imunitní ochranu a také přenáší hormonální signály, které ovlivňují chování a růst dítěte. Mléko každé matky je „osobní, dynamické, aktivní a strukturované“.

Složení mléka se liší nejen mezi druhy, ale také mezi populacemi. Imunitní složky vzorků mléka z městských, venkovských a jiných populací se značně liší, což odráží míru, v jaké míře je složení mléka přizpůsobeno dyádě matka-dítě. Největší rozdíly byly ve vrozené imunitě s vyššími hladinami sekrečního imunoglobulinu IgA v mléce matek, které byly vystaveny vyšší zátěži patogenů.

Mléko se také liší mezi matkami v dané populaci, s jemnými rozdíly, které pokrývají generace. Ve studii filipínských žen sledovaných od dětství byla vlastní porodní hmotnost matky spojena s rozdíly v hladinách růstového faktoru v mateřském mléce, které produkovala pro své dítě, přenášelo signály z její vlastní životní historie na své potomky. Tyto změny hormonech mateřského mléka ovlivňují vývojovou trajektorii a chování. 

Ve své práci studující makaky rhesus Hinde et al. zjistili, že glukokortikoidy v mléce ovlivnily růst a temperament potomků. Vyšší hladiny glukokortikoidů byly spojeny s vyšším přírůstkem hmotnosti dítěte a neklidným temperamentem a spekulují, že vyšší hladiny glukokortikoidů ovlivnili potomky, aby místo alokace přidělily zdroje pro růst. Tyto účinky se také lišily podle pohlaví potomků.

Tento kontext je obzvláště důležité vzít v úvahu, protože komerční podniky se snaží prodávat doplňky výživy a prášky, aby „opravily“ nebo „vylepšily“ složení MM. Když se snažíme dekódovat složky lidského mléka, musíme si uvědomit, že celek je ve skutečnosti větší než součet jeho částí.

Publikováno online 8. září 2020; liebertpub.com