Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Ochrana výživy matek a dětí v konfliktu na Ukrajině a v uprchlických krizových jednotkách

UNICEF, Global Nutrition Cluster a přidružení partneři vyzývají VŠECHNY aktéry zapojené v krizové reakci na ukrajinský konflikt, aby chránili, propagovali a podporovali výživu a péči o kojence a malé děti a jejich pečovatele. To je zásadní pro přežití, růstu a vývoje dětí a jako prevence podvýživy, nemocí a smrti.

Tato společná výzva má pomoci zajistit okamžitou, koordinovanou a multioborovou reakci v oblasti výživy kojenců a malých dětí, protože se očekává, že se šíření konfliktu zhorší a zvýší humanitární potřeby milionů Ukrajinců.

Uprchlíci, vysídlené rodiny na Ukrajině a lidé postižení konfliktem v místě jejich bydliště se pravděpodobně ocitnou v mimořádně obtížné situaci s vysokou mírou stresu a nejistoty, nedostatkem potravin, nehygienickými podmínkami, rizikem přenosných nemocí a významným ohrožením jejich bezpečnosti.

Ve všech naléhavých případech jsou malé děti vystaveny zvýšenému riziku onemocnění a úmrtnosti. Děti, které nejsou kojené, jsou obzvláště zranitelné, protože nejsou k dispozici podmínky pro bezpečnou rekonstituci kojenecké výživy (formule). Je to závažný problém na Ukrajině, kde je míra plně kojených dětí nízká a vysoké procento dětí je částečně nebo zcela závislé na umělém mléce.

Celosvětová doporučení týkající se postupů výživy kojenců a malých dětí

  1. Včasné zahájení kojení (přiložení dítěte k prsu do 1 hodiny po porodu)
  2. Výhradní kojení po dobu prvních 6 měsíců (žádné náhražky a tekutiny kromě mateřského mléka, dokonce ani voda, pokud to neurčí lékař)
  3. Zavedení doplňkové, bezpečné a nutričně adekvátní stravy od 6. měsíce věku;
  4. Pokračování v kojení 2 roky nebo déle

 

Základní intervence

Intervence pro podporu matek, pečovatelů a jejich dětí by měly zahrnovat následující body:

  • Podpora matkám, aby zahájily kojení a prioritně v něm pokračovaly, aby tímto chránily své zdraví, pohodu a zdraví svých dětí. Přestože u některých žen může stres dočasně narušit tvorbu mléka, kojení se nemusí nutně zastavit, pokud matky a děti zůstávají spolu a jsou podporovány v tom, aby zahájily přiložení dítěte k prsu a pokračovaly v častém kojení. Tato podpora zahrnuje aktivní pomoc při upevnění a polohování pro sání, emoční jistotu, kontakt kůže na kůži (poskytněte dětská nosítka/šátky). Doporučuje se obrátit na stávající organizace pro podporu kojení a jednotlivé odborníky na kojení z Ukrajiny a sousedních zemí.
  • Podporovat a chránit nutriční potřeby kojenců a dětí, které nejsou kojené a minimalizovat rizika, kterým jsou vystaveni. Kojenci, kteří jsou výlučně závislí na umělém mléce, jsou v konfliktních situacích velmi zranitelní a měli by být urychleně identifikováni, vyhodnoceni a měl by jim být poskytnut základní podpůrný balíček, který zahrnuje adekvátní zásobu náhražek mateřského mléka (umělé mléko v prášku nebo tekuté umělé mléko k okamžitému použití), vybavení a materiály pro hygienické skladování, přípravu a krmení kelímkem, praktické návody na přípravu a dodržování hygienického skladování, rady k rozpoznání signálu dítěte (pocitu hladu nebo plnosti) a pravidelné sledování v centrech UNICEF, Červeného kříže a u dalších poskytovatelů služeb. Matky které nekojí výlučně by měly být povzbuzovány a podporovány ve zvýšení produkce mateřského mléka a/nebo návratu k výlučnému kojení.
  • V souladu s ukrajinským nařízením (Prevence šíření umělých náhražek mateřského mléka je definována nařízením Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny ze dne 28. října 2011 č. 715) nevyžadovat, podporovat, přijímat ani distribuovat dary náhražek mateřského mléka, včetně kojenecké výživy, jiných mléčných výrobků, komerčních doplňkových potravin a vybavení na krmení (jako jsou lahve, kloboučky a odsávačky mateřského mléka). Doplňky k umělé výživě by měly být zakoupeny (od pečovatele nebo obstarány UNICEF) a poskytovány jako součást koordinovaného balíčku péče na základě posouzení potřeby a měly by být v souladu s Mezinárodním kodexem pro marketing náhražek mateřského mléka. Dárcovské mateřské mléko by nemělo být zasíláno jinak, než na základě zjištěné potřeby a v koordinaci se státními/místními zdravotnickými orgány nebo koordinovaným zásahem agentury OSN, který musí zahrnovat funkční chladící řetězec.
  • Zajistit dostupnost a kontinuitu čerstvých a výživných potravin a základních produktů pro děti, ženy a rodiny. Tam, kde jsou zjištěny nedostatky v místním přístupu a dostupnosti potravin, usnadnit přístup odpovídající věku bezpečným doplňkovým potravinám pro kojence ve věku 6–23 měsíců, starší děti a jejich pečovatele, se zvláštní pozorností na těhotné a kojící ženy.
  • Zajistit, aby těhotné a kojící ženy a další pečovatelé o malé děti měli přednostní přístup k potravinám a nepotravinářským výrobkům, včetně přiměřeného oblečení, vody, ochrany, přístřeší, psychosociální podpory a dalších intervencí k uspokojení jejich základních potřeb. Zvažte, jak lze podpořit ženy při tranzitu z válečné zóny, aby se minimalizoval diskomfort při cestování. Na všech pomocných místech poskytněte matkám bezpečný a pohodlný prostor pro krmení a péči o miminka.
  • Identifikujte kojence, děti a matky s nejvyšším rizikem a řešte jejich potřeby. Mezi ně patří (mimo jiné) kojenci s nízkou porodní hmotností; podvyživené děti, včetně dětí mladších 6 měsíců; děti se zdravotním postižením; problémy s výživou; kojenci vystavení HIV; osiřelé děti; podvyživené nebo vážně nemocné matky; traumatizované matky; případy odloučených matek od vlastních dětí.

Doplnění

Často jako první reakce na nouzovou situaci je mylně považována za prioritu dodávka náhražek mateřského mléka (formule). Místo toho se ochrana kojení stává ještě důležitější v humanitárních kontextech kvůli často omezenému přístupu k pitné vodě a ohroženým zdravotním a hygienickým podmínkám, které neumožňují bezpečnou přípravu umělé výživy.

Zdroj: unicef.it