Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Zpráva členů Národní komise kojení k BFHI v ČR

Navrhovaná Výzva k akci v síti BFHI.

Každým rokem pořádá Národní laktační centrum/Laktační liga konference věnovaná BFHI. Proškoleno bylo z 92 nemocnic 81, kterým byly předány potřebné materiály k naplňování 10 kroků.

Na konferenci 9.6. 2022, která se věnovala Národní strategii BFHI, byl ustanoven Národní výbor pro BFHI (BFHCZ), který je složen z členů, kteří mají 30. letou zkušenost s implementací 10 kroků a udržením požadovaných standardů péče, a kteří byli členy dřívějšího Národního výboru pro kojení. BFHI letos v ČR slaví 30. výročí.

Navrhovaná opatření BFH.CZ

Cíle ke zlepšení kojení v ČR:

Statistické údaje z roku 2020 (ÚZIS)

 • Časná iniciace kojení do1h (n=48 607)                44,75 %  (cíl 80 %)

(zaměřit se na ženy po císařském řezu (EBF kojeno 35 %, NNPH 43,91 %, vícečetná těh. 41,25 % (2020)

 • Výlučné kojení do propuštění (n= 79 755)          73,44 % cíl 80 %
 • Dokrm umělou výživou (n= 24 060)                     22,15 % cíl do 10 %

(zajistit sběrny MM při každé porodnici)

 • Umělá výživa (n= 4 440)  4,088 %
 • 6 měsíců kojeno 30,5 % (pokles o 16,3 %X 2019)
 • 6 měsíců výlučně kojeno 16,3 %         cíl 50 % (2025)
 • EBF po propuštění klesá ze 73,44 % při propuštění z porodnice na 16,3 % v 6 měs., nutné proškolit PLDD, zlepšil laktační poradenství

 

 VÝZVA K AKCI BFHCZ

Vychází i z mezinárodní sítě BFHNET, která si uvědomujeme, že situace v oblasti kojení se v posledních letech celosvětově zhoršila a stejně tak i ochranná a podpůrná opatření:

 • BFHI poskytuje definici a odpovědnost za 10 kroků.
 • Globální kritéria pro označení BFHI jsou nezbytná pro monitorování efektivní implementace standardů BFHI.
 • Globální uznání BFHI je klíčem k řízení změn 10 kroků po revizi WHO 2018 (implementační plán podle WHO 2018 NKK vytvořila a předala MZČR-Věstník. Dosud nevyřešeno.

BFH.CZ se zasazuje se o implementaci celého balíčku BFHI:

 • Aktualizace pokynů
 • Pokrok ve zveřejnění kompletní sady nástrojů pro implementaci BFHI podle pokynů z roku 2018
 • Opětovné vydání mezinárodního ocenění/uznání BFHI
 • Oficiální rozšíření BFHI na JIP pro nedonošené děti (v ČR od roku 2015), komunitní péči-PLDD
 • Obnovení instrukcí z roku 2009 k zahrnutí Mother Friendly Care do požadavků BFHI
 • Požadavkem BFHCZ jsou vyškolené laktační poradkyně v nemocnicích, od ledna-června 2022 bylo vyškoleno 66 laktačních poradkyň z nemocnic.
 • Zajistit pokrok v oblasti globálních hodnotících nástrojů-interní monitoring scorecard, předán ÚZIS-akce nula)
 • Kompetence, znalosti a dovednosti zdravotníků-předány zdravotníkům.

Požadavky BFHCZ a NKK:

MZČR by mělo zajistit monitoring:

 • BFHI je spojena s administrativní a monitorovací agendou, zajistit kontaktní osobu.
 • Sledování interního monitoring nemocnic po vzoru CDC-mPINC, jehož cílem je se dozvědět o postupech výživy novorozenců v nemocnicích v ČR. Nemocnice by pak obdržela zprávu

obsahující souhrn výsledků průzkumu.

 • Data můžou být použita ke generování zprávy specifické pro národní souhrnné datové tabulky. Data mohou být uvolněna pro další schválené účely a mohou být sdíleny s ministerstvy zdravotnictví pro rozvoj programů veřejného zdraví.
 • Informace z tohoto průzkumu také pomohou s plánováním programu.
 • Odpovědi by měly být zpracovány bezpečným způsobem a nebudou zveřejněny, pokud to nevyžaduje zákon. Jméno, název nemocnice a další jiné osobní identifikátory nebudou zahrnuty do ústní ani písemné prezentace výsledků průzkumu. Odpovědi budou hlášeny pouze v souhrnném formuláři.
 • Tým externích hodnotitelů BFHI vyškolený UNICEF je ustanoven.

Úkoly:

 1. Zlepšit kojení u žen po SC (metodické vedení nemocnic, edukační materiály, konference workshopy).
 • Nositel: členové pracovních skupin NKK a BFHCZ, edukátoři
 • Termín: průběžně, edukační konference 2023, edukační odkazy na www.kojeni.cz
 1. Podpora krmení vlastním MM a kojení nedonošených dětí a dětí s nízkou p.h.
 • Celostátní iniciativa pro zlepšení kvality péče (QI) založené na důkazech
 • NeoBFHI do všech center pečující o nedonošené novorozence
 • Nositel: členové pracovních skupin NKK, BFHCZ, edukátoři
 • Termín: průběžně, metodické vedení nemocnic, workshop 2023
 1. Obnovení instrukcí z roku 2009 k zahrnutí Mother Friendly Care do požadavků BFHI
 • Nositel: členové pracovních skupin
 • Termín: průběžně, konference BFHI 2022, www.kojeni.cz
 1. Zlepšit navazující péči, proškolení PLDD v managementu kojení
 • Nositel: členové pracovní skupiny ve spolupráci s odbornou skupinou PLDD
 • Termín: průběžně
 1. Oslavy Světového a Národního týden kojení
 • WHO v roce2018 schválilo WBW jako důležitou strategii podpory kojení
 • Téma: Kojení-první potravinový systém
 • Konference 4.10. 2022; 30. výročí BFHI v ČR