Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Kodex

Global Congress on Implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

Global Congress on Implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

Globální kongres o implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka se uskuteční 20. – 22. června 2023 v sídle Světové zdravotnické organizace, Ženeva, Švýcarsko
Světové zdravotnické shromáždění (WHA) v roce 1981 uznalo ústřední roli, kterou hraje kojení pro zdraví matek a dětí, a pochopilo dopad, který má agresivní a nevhodný marketing náhražek mateřského mléka, lahví a saviček na kojící matky-Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka. O 40 let později společnosti nadále ignorují zavedená ustanovení Kodexu a kladou komerční zájmy před zdraví dětí a populace. Následné rezoluce WHA opakovaně vyzývaly národní vlády, aby uzákonily, sledovaly a prosazovaly ustanovení Kodexu.
Zatímco většina zemí přijala alespoň některá ustanovení Kodexu do vnitrostátních zákonů a předpisů, v legislativě často zůstávají mezery, které umožňují přetrvávání porušování Kodexu. Většina zemí nemá aktivní systémy pro sledování marketingových praktik a identifikaci nezákonné činnosti. Donucovací ustanovení jsou obvykle slabá.
WHO, UNICEF a partnerské organizace občanské společnosti vyvinuly celou řadu nástrojů k obhajobě implementace Kodexu, k lepšímu pochopení Kodexu, zdokumentování rozsahu marketingu BMS, vyhodnocení současných zákonů, rozvoje monitorovacích systémů a posílení mechanismů prosazování.
Cíle tohoto kongresu:
* Zvýšit znalosti a dovednosti národních aktérů o strategiích k ukončení neetického marketingu náhražek mateřského mléka, lahví a saviček
* Vyvinout národní plány na posílení legislativy, monitorování a prosazování Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka
* Vybudovat regionální sítě pro sdílení informací a podporu národních akcí týkajících se Kodexu
https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/06/20/default-calendar/global-congress-on-impl>