Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Kodex

MEZINÁRODNÍ KODEX MARKETINGU NÁHRAD MATEŘSKÉHO MLÉKA

MEZINÁRODNÍ KODEX MARKETINGU NÁHRAD MATEŘSKÉHO MLÉKA

RYCHLÝ PRŮVODCE SHRNUTÍ KODEXU A RELEVANTNÍCH REZOLUCÍ WHO, které POMÁHÁ CHRÁNIT

KOJENÍ PO CELÉ SVĚTĚ

Světové zdravotnické shromáždění (WHO) přijalo Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka (Kodex) v roce 1981 na ochranu kojenců a malých dětí před nevhodným marketingem náhrad mateřského mléka, kojeneckých lahví a saviček.

Cílem bylo podpořit kojení a zajistit, aby kojenci dostávali adekvátní komplementární výživu. Od kodexu přijalo WHA 19 následných rezolucí. Usnesení WHA 2016 uvítalo Pokyny k ukončení nevhodné propagace potravin pro kojence a malé děti

Dodržování Kodexu a následných rezolucí WHO je klíčem k dosažení optimálních praktik krmení malých dětí po celém světě.

 JAKÉ PRODUKTY SE VZTAHUJÍ na KODEX?

Kodex se vztahuje na marketing všech produktů, které fungují jako náhražky mateřského mléka, mezi které patří jakékoli mléko uváděné na trh pro krmení kojenců a malých dětí do 3 let věku (počáteční, pokračující a batolecí mléka), jakýkoli jiný produkt uváděný na trh pro výživu kojenců do 6 měsíců, kojenecké lahve a dudlíky. Pokyny z roku 2016 zahrnují také všechny komerčně vyráběné potraviny, které jsou uváděné na trh pro děti od šesti měsíců do tří let věku.

VÝZVA KE KOLEKTIVNÍ AKCI

Zdravotníci, zdravotnická zařízení, tvůrci politik, a organizace podporující nutriční intervence hrají důležitou roli. První z 10 kroků k úspěšnému kojení žádá, aby všechna zdravotnická zařízení plně dodržovat Kodex a relevantní rezoluce Světového zdravotnického shromáždění.

Tento průvodce poskytuje nejdůležitější a relevantní informace z Kodexu usnesení, na jejichž dodržování musíme spolupracovat.

 

SPOLEČNOSTI NESMÍ…

X Žádná reklama nebo jiná propagace náhražek mateřského mléka, kojeneckých lahví a saviček

X Žádné vzorky produktů, dárky nebo přímý kontakt s matkami

X Etikety výrobků by neměly odrazovat od kojení

X Etikety produktů by neměly obsahovat výživová nebo zdravotní tvrzení

X Žádné obrázky kojenců a žádná slova ani obrázky idealizující umělou výživu na etiketách kojenecké výživy

X Žádné nevhodné zprávy ani propagace štítků další potraviny pro kojence a malé děti:

  • Žádné obrázky, text nebo jiná znázornění podkopávající nebo odrazující od kojení
  • Žádné doporučené použití pro kojence do 6 měsíců
  • Žádná propagace krmení z láhve
  • Žádné schválení profesionálním orgánem
  • Žádné štítky, obaly nebo materiály, které se podobají firemním náhražkám mateřského mléka

X Žádná propagace náhražek mateřského mléka

X Žádná distribuce materiálů nebo vystavení produktů, popř. plakáty nebo materiály týkající se těchto produktů

X Žádná distribuce bezplatných nebo levných dodávek náhražek mateřského mléka do jakékoli části zdravotní péče

X Žádné produkty zdarma, vzorky nebo potraviny za sníženou cenu pro kojence nebo malé děti s výjimkou zásob distribuováných prostřednictvím oficiálně schváleného zdravotnického programu

X Žádná osvěta o krmení kojenců a malých dětí pro rodiče nebo pečovatele

X Žádné dary ani finanční podpora zdravotníkům

X Žádné sponzorování setkání zdravotníků nebo vědeckých setkání

X Žádná propagace nevhodných produktů, jako je např. slazené kondenzované mléko pro kojence

 

  SPOLEČNOSTI MUSÍ…

+ Zajistit, aby jejich chování na všech úrovních bylo v souladu s Kodexem a rezolucemi WHO

  Označení kojenecké výživy:

+ Uvést přednost kojení a potřebu na doporučení zdravotníka

+ Zahrnout pokyny k přípravě a varování týkající se zdraví nebezpečí, včetně rizika vnitřní kontaminace prášku kojenecké výživy mikroorganismy

 

Potraviny pro kojence a malé děti jiné než náhražky mateřského mléka

+ Podporujte optimální výživu ve všech marketingových sděleních a etiketách

+ Zahrňte prohlášení o důležitosti:

  • Nezavádět doplňkovou výživu před 6. měsícem věku
  • Pokračovat v kojení po dobu 2 let nebo déle

+ Uvést vhodný věk pro uvedení produktu

+ Omezit informace o produktech pro zdravotníky na vědecké a faktické informace; takové informace by měly obsahovat výhody a přednost kojení, zdravotní rizika spojena s krmením z láhve a náklady na používání kojenecké výživy v jakýchkoli poskytnutých materiálech nebo informacích

+ Zajistit, aby všechny produkty byly vysoce kvalitní a splňovaly standardy Kodex Alimentarius

+ Potraviny pro kojence a malé děti by měly splňovat všechny relevantní národní, regionální a globální normy pro složení, bezpečnost, úrovně kvality a živin a měly by být v souladu s vnitrostátními doporučeními pro výživu

 

 ROLE ZDRAVOTNÍKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zdravotníci mají povinnost podporovat a chránit kojení a nesmí přijímat nebo distribuovat vzorky náhražek mateřského mléka

Pokud je kojenecká výživa pro dítě nezbytná, ukázat správné použití a přípravu pouze matkám nebo členům rodiny, kteří jej potřebují používat a jasně vysvětlit nebezpečí nesprávného použití.

Zdravotničtí pracovníci, zdravotní systémy, profesionální sdružení a nevládní organizace

nesmí dovolit společnostem, které prodávají potraviny pro kojence a malé děti:

 

 X Využívat zdravotnické zařízení k propagaci náhražek mateřského mléka, kojeneckých láhví nebo saviček.

X Darovat vybavení nebo služby

X Poskytovat bezplatné nebo se slevou nebo vzorky náhražek mateřského mléka

X Poskytovat další potraviny pro kojence nebo malé děti jiné než oficiálně distribuované schválené zdravotní programy a nikdy se nezobrazují firemní značky

X Přímo či nepřímo poskytovat vzdělávání pro rodiče a další pečovatele

X Využívat zdravotnické zařízení pro komerční akce, soutěže nebo kampaně

X Dávat dárky nebo kupony rodičům, pečovatelům a rodinám

X Poskytovat dárky nebo pobídky zdravotnickému personálu

Informační a vzdělávací materiály o kojenecké výživě musí vysvětlit výhody a přednost kojení, zdravotní rizika spojená s krmením z láhve a náklady spojené s krmením umělou výživou.