Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyKodex

Zákonné požadavky o složení kojenecké výživy

22. února 2020 vstupuje v platnost Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013. Jedná se o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí.

Složení se bude uvádět na výrobku, nesmí se uvádět ale jeho procentní podíl denních referenčních hodnot příjmu, to uvádí v omyl – odst. (17)

 

Hypoalergenní mléka  (HA mléka)

V současné době splňuje nařízení  EU jediná HA bílkovina, odst.(21), nicméně tato část Nařízení je účinná až od 22.2.2021. Ostatní mají možnost do té doby doložit účinnost.

Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy musí uspokojovat výživové požadavky zdravých kojenců, jak byly prokázány obecně uznávanými vědeckými poznatky.

 

Příslušné Nařízení EU 2016/127 ke stažení (PDF).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí je k dispozici i v českém jazyce na webu eur-lex.europa.eu.