Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

10 kroků k úspěšnému kojení WHO-UNICEF (revize 2018)

Klíčové řídící postupy

1.a Plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a příslušná usnesení Světového zdravotnického shromáždění (WHA).

1.b Mít písemně vypracovanou strategii výživy kojenců a seznamovat s ní zaměstnance a rodiče v rámci běžného standardu péče.

1.c Zavést systémy průběžného monitorování a správy dat.

  1. Postarat se o to, aby zaměstnanci měli dostatečné znalosti, kompetence a dovednosti pro podporu kojení.

Klíčové klinické postupy

  1. Diskutovat o významu a praktickém zvládání kojení s těhotnými ženami a jejich rodinami.
  2. Zajistit okamžitý a nepřerušovaný kontakt kůže na kůži a podporovat matky v tom, aby kojení zahájily co nejdříve po porodu.
  3. Podporovat matky v zahájení a udržování kojení a ve zvládání běžných obtíží.
  4. Nedávat kojeným novorozencům žádné jídlo nebo tekutiny jiné než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno.
  5. Umožnit matce a dítěti zůstat spolu; praktikovat rooming-in 24 hodin denně.
  6. Podpořit matky v tom, aby u svého dítěte rozpoznaly signály ke krmení a reagovaly na ně.
  7. Poskytovat matkám rady ohledně používání lahviček, šidítek a dudlíků a rizik s tím spojených.
  8. Koordinovat propouštění tak, aby měl rodič s dítětem včasný přístup k průběžné podpoře a péči. Originální text je dostupný na webu www.who.int.