Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Iniciativa nemocnice přátelská dětem slaví 25. výročí

WHO a UNICEF uspořádaly v sídle Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě ve dnech 24. – 26. října 2016 kongres na počest „stříbrného výročí“ Iniciativy „Nemocnice přátelská dětem” (Baby Friendly Hospital Iniciative – BFHI), kterou založily v roce 1991 na ochranu, propagaci a podporu kojení. BFHI pomáhá porodnicím na celém světě, aby přijaly optimální postupy péče pro úspěšné zahájení kojení, vyjádřené v Deseti krocích pro úspěšné kojení. BFHI má měřitelné a prokázané účinky zvýšení pravděpodobnosti výlučného kojení v průběhu prvních šest měsíců života.

Cílem kongresu bylo oslavit úspěchy dosažené ve zlepšení péče o kojící matky, seznámit účastníky se současným stavem iniciativy “Nemocnice přátelská dětem” prodiskutovat návrh aktualizace Pokynů pro ochranu, propagaci a podporu kojení v porodnicích WHO/UNICEF a vytvořit nebo posílit regionální sítě k podpoře inciativy na národní úrovni.

Kongres zahájili Oleg Chestnov, asistent generálního ředitele WHO, a Marilena Viviani, ředitelka UNICEF Ženeva. Projev také měla královna Španělska a manželka kanadského premiéra paní Sophie Gregoire-Trudeau (video), které dlouhodobě tuto iniciativu podporují. Kongresu se zúčastnilo asi 300 účastníků z celého světa.

V několika posterových a přednáškových blocích v průběhu tří dnů kongresu uvedla své zkušenosti řada zemí, jejichž globální souhrn přednesl Maike Arts (oddělení výživy centrály UNICEF) a hlavní body vývoje BFHI v průběhu 25 její existence vyhodnotila Felicity Savage (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA). Iniciativa byla v uplynulých 25 letech nesmírně úspěšná: celosvětově titulu Nemocnice přátelská dětem dosáhlo více než 21 000 ze 74 000 zařízení, v nichž se rodí 29 % (v Evropě 36 %) dětí. Cesta k tomu, aby každá porodnice poskytovala prostředí ochrany, propagace a podpory kojení je ale ještě dlouhá.

V bloku ochrana podpora a propagace kojení seznámila účastníky Nemat Hajeebhoy (nezisková organizace FHI 360) s nejnovějšími vědeckými poznatky uveřejněnými v sérii článků o kojení v letošním roce v prestižním lékařském časopise Lancet. Anthony Costello (WHO Ženeva) hovořil o vlivu kojení na zdraví matek a dětí v širším kontextu a Francesco Branca (WHO Ženeva) poukázal na důležitou úlohu kojení v plnění 8 ze 17 Globálních cílů udržitelného rozvoje, které v roce 2015 přijalo Valné shromáždění OSN (Cíl 2 Zlepšit výživu, Cíl 3 Snížení úmrtnosti a nemocnosti, Cíl 4 Zlepšit vzdělání, Cíle 1, 8 a 10 Skončit s chudobou, propagovat ekonomický růst a snížit nerovnosti a Cíle 12 a 13 Zvýšit udržitelnost rozvoje a odolnost klimatu.

Marcus Stahlhofer (WHO Ženeva) seznámil účastníky s integrací Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka, který byl přijat Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1981, do legislativy jednotlivých zemí. Kodex byl vypracován s cílem chránit a podporovat kojení a zajistit správné použití umělé výživy v případě potřeby. Dodržování Kodexu umožňuje matkám rozhodnout se pro nejlepší způsob výživy dítěte prostřednictvím nestranných informací bez komerčních vlivů, zatímco nevhodný marketing umělé výživy může negativně ovlivnit nejen výběr, ale i schopnosti matek optimálně kojit. Některá z ustanovení Kodexu sice zahrnulo do legislativy dosud 135 zemí, ale jen 31 zemí jej přijalo plně. Agresivní a nevhodný marketing umělé výživy a dalších produktů, které „soutěží“ s kojením i nadále podkopávají snahy o zvýšení procenta kojených dětí a prodloužení doby trvání kojení. Globální trh umělé výživy stále roste – z 2 miliard dolarů v roce 1987 na 44,8 miliard v roce 2014 a do roku 2019 se očekává nárůst na 70,6 miliard dolarů.

Laurence M. Grummer-Strawn (WHO Ženeva) představil návrh aktualizovaných Pokynů pro ochranu, propagaci a podporu kojení v porodnicích. Asi polovina času v průběhu třídenního kongresu byla věnována diskuzím o 4 oblastech návrhu aktualizovaných Pokynů (1. Implementace v porodnicích 2. Ustanovení národních standard zdravotní péče 3. Národní implementace a 4. Vedení a koordinace) nejprve formou úvodní přednášky, pak diskuzí v 9 skupinách následované plenární diskuzí. Hlavní závěry, které vyplynuly  diskuzí i zkušeností zemí jsou následující akce považované za nezbytné: 1) zvýšení podpory BFHI na národní úrovni, zejména zastřešením této iniciativy státní institucí 2) zajištěním trvalého monitorování kvality a udržitelného financování, 3) zapracování Iniciativy do existujících programů, projektů a aktivit, 4) zahrnutí nauky o kojení do učebních osnov pro pregraduální i postgraduální studium 5) zapracování Kodexu marketingu náhrad mateřského mléka do legislativy v celém rozsahu a tak, aby se týkalo i porodnic a dětských zdravotnických zařízení.

Podrobné informace o kongresu včetně přednášek jsou dostupné na: http://www.who.int/nutrition/events/2016_bfhi_congress_24to26oct/en/

MUDr. Eva Kudlová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze