Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Online databáze pro určení bezpečných léků při kojení

Dr. Lact je skupina lékařů, softwarových inženýrů a datových vědců, kteří společně pracují na kvantifikaci účinků různých léků a chemikálií, kterým mohou být kojící matky vystaveny. Shromažďují řadu vědeckých prací a nezávislých zpráv k provádění analýz.

Skóre bezpečnosti se pohybuje od 0 do 8 a měří celkovou bezpečnost léčiva v době kojení. Počítá se pomocí veřejně dostupných případových studií, výzkumných prací, dalších vědeckých časopisů a veřejně dostupných údajů.

Webová stránka drlact.com nabízí políčko s instrukcí „Type Drug Name…“, kam je třeba zadat generický název léku a aplikace poskytne informace o léku ve vztahu ke kojení.