Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Otcovská dovolená má být alespoň 10 dní do roku 2022

V České republice trvá placená otcovská dovolená od roku 2018 zatím jen jeden týden. Směrnice Bruselu z roku 2019 požaduje, aby jednotlivé členské státy poskytovaly otcovskou dovolenou alespoň 10 dní a na přizpůsobení právního řádu mají čas do srpna roku 2022.

Španělští otcové od 1. ledna 2021 mají možnost 16 týdnů plně placené otcovské dovolené. Španělsko se tak posunulo na špici Evropy. Předstihlo Francii, kde vloni prodloužili otcovskou dovolenou ze 14 na 28 dní. Předstihli i severské země, Island či Švédsko, kde otcovská dovolená trvá 12 týdnů a otcové pobírají 80 % své mzdy. Dalších 12 týdnů je určeno pro oba rodiče, záleží na tom, kdo z nich chce jít do práce.

Nejdelší otcovskou dovolenou, až 53 týdnů, s polovinou předchozího platu mají Japonci a Jihokorejci.

 

Dvoutýdenní otcovská dovolená začne v ČR platit od 1. srpna 2022

Nová pravidla čerpání dávky začnou v ČR platit od 1. srpna 2022 po dobu 10 pracovních dnů. Termín nástupu na otcovskou dovolenou si novopečení tatínci určují sami v období do konce šestého týdne ode dne narození dítěte.

Základní podmínkou pro nárok na otcovskou je účast na nemocenském pojištění o odvádění pojistného na sociální zabezpečení z příjmu ze zaměstnání. U osob samostatně výdělečně činných musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Podmínky a výše dávky zůstanou zachovány. Tatínkům doposud náleží 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Zdroj: healthplanspain.com a deník Právo 6. února 2021