Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Vysoké standardy pro mléčné banky v Norsku

V Norsku je 12 bank mateřského mléka a všechny jsou umístěny ve veřejných nemocnicích. Dárcovské mléko je určeno hlavně předčasně narozeným dětem, nemocným dětem, nebo když jejich maminka ze zdravotních důvodů nemůže kojit.

Jen málo zemí má stejně dobře zásobované banky mateřského mléka jako Norsko. Na rozdíl od jiných zemí však norské mléčné banky nepasterizují darované mléko. To vyžaduje přísné a aktualizované pokyny.

Norské banky mateřského mléka jsou jedinečné ve dvou odlišných ohledech. Jedním z nich je, že Norsko je zemí, která daruje nejvíce mateřského mléka na obyvatele. Druhým je to, že po pečlivém testování se mateřské mléko nepasterizuje, protože zahřívání nejen zabíjí nežádoucí mikroorganismy, ale také poškozuje mnoho důležitých látek, které mateřské mléko obsahuje.

V současné době se připravuje pětiletý projekt na univerzitě v Uppsale s názvem IMI Conception. Společnost CONCEPTION zřídí banku mateřského mléka na univerzitě v Uppsale s cílem umožnit studii na měření léků v mateřském mléce, ale tentokrát u matek kojících své vlastní děti a budou se hledat ženy, které potřebují užívat určité léky, a které poskytnou své mateřské mléko na tento projekt.