Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Ministerstvo zdravotnictví vyzývá k implementaci a dodržování zásad Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 17. prosince 2020 vyzvalo zdravotnické pracovníky k implementaci a dodržování zásad Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka.

 

Zdravotníci poskytují rodičům a pečovatelům odborné informace o výživě kojenců a malých dětí a tyto informace mají být založeny na vědeckých důkazech, mají podporovat a propagovat kojení.

Výrobci a dodavatelé náhradní výživy a pomůcek, jako jsou například kojenecké lahve nebo dudlíky, mají naproti tomu zájem propagovat své produkty a využívají k tomu zdravotníky a prostředí nemocnic. Tím navozují dojem, že se jedná o produkty srovnatelné nebo plnohodnotně nahrazující kojení. V rámci marketingu jsou zaznamenávány tendence komerčních společností ovlivňovat zdravotníky i rodiče formou dárků, vzorků, klamavou reklamou, kdy odborné materiály jsou opatřeny logem společnosti a nabídkou produktů.

Vedle snahy o oddělení odborných informací od zavádějícího marketingu, je cílem poskytovat rodičům a pečovatelům kvalitní vědecky podložené a aktuální informace o správném kojení jako o nejlepší výživě s mnoha dalšími přínosy.

 

Výzva zdravotníkům v plném znění

Ministerstvo zdravotnictví ČR, jenž se zavázalo k dodržování a naplňování cílů Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace, 11 následných rezolucí Světové zdravotnické organizace a ukončení nevhodné propagace potravin pro kojence a malé děti, vyzývá zdravotnické pracovníky, aby plnili svou zásadní roli při poskytování informací a podpory rodičům a pečovatelům o optimálních postupech výživy kojenců a malých dětí.

Cílem WHO kodexu je přispět k zajištění adekvátní a bezpečné výživy pro kojence a malé děti prostřednictvím ochrany kojení před nevhodným marketingem náhrad mateřského mléka, lahví, dudlíků a k zajištění správného používání náhrad mateřského mléka, pokud jsou nezbytné. Kodex vymezuje tyto základní pravidla regulace marketingu kojenecké výživy:

  • zákaz propagace náhrad mateřského mléka, lahví a dudlíků
  • zákaz poskytovat volné vzorky matkám
  • zákaz kontaktu firemních zástupců s matkami
  • zákaz propagace výrobků ve zdravotnických zařízeních, včetně dodávek se slevou
  • zákaz poskytovat dárky nebo vzorky zdravotníkům, zdravotníci by neměli předávat vzorky matkám
  • zákaz slovní nebo obrazové idealizace umělé výživy na obalech výrobků
  • informace poskytované zdravotníkům by měly být věcné a vědecky podložené
  • informace o umělé výživě, včetně značení výrobků, by měly vysvětlit výhody a nadřazenost kojení a rizika spojená s umělou výživou
  • kodex chrání uměle živené kojence prostřednictvím požadavků na kvalitu výrobků a vědecké informace
  • kontaminace může nastat zevnitř nebo vnějšími zdroji – vnitřní kontaminace se může objevit v určité fázi přípravy (např. z prostředí výroby, nebo ze surovin), externí kontaminace je možná od zpracovatele a z prostředí, v němž je kojenecká výživa připravována.

Žádám Vás o implementaci výše uvedených zásad Kodexu ve své každodenní praxi.

Děkuji za spolupráci.

Alena Šteflová, náměstkyně ministra

 

Výzva byla odeslána dne 17. prosince 2020 (Č. j.: MZDR 59600/2020-1/NM).

Výzva MZ ČR ke stažení v PDF.

 

Ministerstvo zdravotnictví se zasazuje o podporu kojení

Ministerstvo zdravotnictví v září 2019 ustanovilo Národní komisi pro kojení, která má zajišťovat dostatečnou podporu a kvalitní péči v porodnicích včetně poradenství v oblasti kojení a výživy kojenců i po propuštění z porodnice. V souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy chce nastavit optimální model podpory kojení, který přispěje k veřejnému zdraví a k ozdravění společnosti snížením nepřenosných onemocnění.

Národní komise pro kojení má status poradního orgánu ministra zdravotnictví. Jejím cílem je vytvoření ucelené národní  strategie pro  kvalitní podporu kojení jak v porodnicích,  tak v domácím prostředí, aby byly naplněny hlavní mezinárodní  principy podle WHO a UNICEF, zejména prosazování výlučného kojení do půl roku dítěte a dále s příkrmy zhruba do dvou  let. Komise se  snaží implementovat principy Baby-friendly Hospital Initiative v ČR.