Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Prohlášení ABM k problematice očkování proti COVID-19 při kojení

Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) vydala 14. prosince 2020 prohlášení k problematice očkování proti COVID-19 při kojení. Prohlášení shrnuje známé skutečnosti a obsahuje doporučení pro kojící matky i pro výrobce vakcín.

Několik zemí nedávno vydalo povolení nouzového použití pro vakcínu Pfizer/BioNtech mRNA COVID-19. Druhá vakcína mRNA COVID vyrobená společností Moderna bude v příštích týdnech přezkoumána. Jelikož jsou si tyto dvě vakcíny podobné, lze informace v tomto dokumentu aplikovat na obě vakcíny.

Ačkoli v současné době neexistují žádné klinické údaje o použití vakcín mRNA COVID-19 v době laktace, The Food and Drug Administration (FDA) ponechaly otevřenou možnost podávání vakcíny těhotným i kojícím jedincům.

Mnoho kojících žen spadá do kategorií upřednostňovaných pro očkování, jako jsou zdravotničtí pracovníci v první linii.

Článek o bezpečnosti očkování pro kojící matky (v angličtině)

 

Kojení má přednost, diskuse o rizicích je na místě

Akademie kojení (ABM) nedoporučuje ukončení kojení u osob očkovaných proti COVID-19. Kojící ženy by měly diskutovat o rizicích a výhodách očkování se svým poskytovatelem zdravotní péče v kontextu jejich rizika nákazy COVID-19 a rozvoje závažných onemocnění. Poskytovatelé zdravotní péče by měli používat společné rozhodování při diskusi o výhodách vakcíny pro prevenci COVID-19 a jejích komplikacích, rizicích ukončení kojení pro matku a dítě a biologické věrohodnosti rizik a přínosů vakcíny pro kojené dítě.

Tyto rozhovory jsou náročné, protože vakcínová studie Pfizer/BioNtech vylučovala ze studií kojící ženy. Neexistují žádné klinické údaje týkající se bezpečnosti této vakcíny u kojících matek. Existuje však malá biologická věrohodnost, že vakcína způsobí poškození, protilátky proti SARS-CoV-2 v mateřském mléce mohou chránit kojené dítě.

 

Jak vakcína funguje?

Vakcína je vyrobena z lipidových nanočástic, které obsahují mRNA pro „spike“ proteinu SARS-CoV-2 ; sekvence mRNA kóduje pouze tento protein. Tyto částice se vstřikují do svalu, kde jsou nanočástice absorbovány svalovými buňkami. Tyto svalové buňky pak transkribují mRNA a produkují „spike“  protein. Tento protein vyrobený buňkou stimuluje imunitní odpověď a chrání jednotlivce před onemocněním COVID-19. Poměrně srozumitelnou a díky grafice i názornou informaci o vakcíně přinesly The New York Times.

Podle InfantRisk Center je nepravděpodobné, že by během laktace lipid vakcíny pronikl do krevního oběhu a dostal se do prsní tkáně. Pokud ano, je ještě méně pravděpodobné, že se intaktní nanočástice nebo mRNA přenesou do mléka.

V nepravděpodobném případě, že je mRNA přítomna v mléce, by se dalo očekávat, že bude trávena dítětem, a je nepravděpodobné, že by měla nějaké biologické účinky.

I když pro dítě existuje malé pravděpodobné riziko, existuje biologicky přijatelný přínos. Protilátky a T-buňky stimulované vakcínou se mohou pasivně přenášet do mléka. Po očkování proti jiným virům jsou protilátky IgA detekovatelné v mléce během 5 až 7 dnů (Zdroj: pubmed.gov). Protilátky přenesené do mateřského mléka mohou proto chránit kojence před infekcí SARS-CoV-2.

 

Panika není třeba, avšak vědecké závěry zatím nejsou

Ačkoli je biologie uklidňující, pro konečné informace si budeme muset počkat na údaje o výsledcích, jakmile bude vakcína použita u kojících jedinců a jejich dětí. Podle Poradního výboru pro imunizaci CDC , s výjimkou neštovic a žluté zimnice, vakcíny během laktace neovlivňují bezpečnost kojení pro matku nebo její dítě.

Podle CDC „Neexistují žádné údaje o bezpečnosti vakcín COVID-19 u kojících žen ani o účincích vakcín mRNA na kojené dítě nebo na tvorbu/vylučování mléka. Vakcíny mRNA nejsou považovány za riziko pro kojence. Lidé, kteří kojíte a jste součástí skupiny, které se doporučuje očkování vakcínou COVID-19, například zdravotnický personál, se může rozhodnout pro očkování.“ Zdroj: cdc.gov (originál v angličtině)

ABM vyzývá výrobce vakcín, aby do pravidelných zpráv o bezpečnosti zahrnuli údaje o kojících jedincích a jejich dětech. Dále důrazně doporučujeme, aby budoucí výzkumné studie pravidelně zahrnovaly těhotné a kojící účastníky. Těhotné a kojící osoby musíme chránit výzkumem.

V současné době neexistují žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcín COVID-19 u těhotných a kojících žen, které by informovaly  o doporučení vakcín. Několik zemí nedávno vydalo povolení nouzového použití pro vakcínu Pfizer/BioNtech mRNA COVID-19.

Další úvahy týkající se použití vakcín COVID-19 u těhotných nebo kojících zdravotnických pracovníku budou poskytnuty, jakmile budou přezkoumány údaje z klinických studií fáze III a povolení FDA pro nouzové použití.

Zdroj: abm.memberclicks.net

 

ABM je celosvětová organizace lékařů zaměřená na propagaci, ochranu a podporu kojení. Již více než 20 let ABM sdružuje lékaře různých oborů, aby nalézali řešení založená na důkazech pro výzvy, kterým kojení čelí po celém světě. Obrovský soubor výzkumů prokázal významné výživové, fyziologické a psychologické výhody pro matky i děti, které přetrvávají i po kojeneckém věku. Ale zatímco kojení je základem života a pohody, klinická praxe zaostává za vědeckými důkazy.