Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Skin to skin po narození u velmi předčasně narozených novorozenců a kvalita interakce mezi matkou a dítětem po 4 měsících věku dítěte

Skin to skin po narození u velmi předčasně narozených novorozenců a kvalita interakce mezi matkou a dítětem po 4 měsících věku dítěte

Klinická studie IPISTOSS (Immediate Parent-Infant Skin-to-Skin Study)

Klíčové body

Otázka   Je kontakt kůže na kůži (SSC) mezi rodiči a jejich velmi předčasně narozenými dětmi bezprostředně po narození efektivnější než standardní péče v inkubátoru při zlepšování interakce matka-dítě ve 4. měsíci? Studie byla provedena ve třech NICU ve Švédsku a Norsku u nezralých novorozenců ve věku 28–33 gestačních týdnů a jejich rodičů.  Po narození bylo 37 novorozenců přiděleno do standardní péče a 34 do SSC s jedním z rodičů. 

Zjištění   V této randomizované klinické studie zahrnující videonahrávky 71 dyád matka-velmi předčasně narozené děti, SSC poskytnutá rodičem během prvních 6 hodin po narození významně zlepšila interaktivní chování dítěte ve 4 měsících.

Význam   Tato zjištění naznačují, že vedle nezbytné ošetřovatelské a lékařské péče by klinické postupy měly podporovat vztah matky a dítěte podporou okamžitého SSC s rodičem po narození. Kvalitní interakce mezi rodiči a dítětem mají ochranné účinky na socio-emocionální a behaviorální vývoj dítěte. Tyto interakce jsou zvláště důležité pro velmi předčasně narozené děti s rizikem zranitelnosti související s nezralostí. Bylo zjištěno, že kontakt kůže na kůži (SSC) zlepšuje interakční chování matky a předčasně narozeného dítěte.

 JAMA Netw Open. 2023;6(11):e2344469. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.44469