Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Pelé a kojení

Zatímco všichni truchlíme nad ztrátou Pelého, který je mnohými považován za nejlepšího fotbalistu na světě, významná byla i jeho humanitární činnost. Pomáhal prosazovat takové cenné globální věci, jako je ekologie a životní prostředí, sport a rozvoj a mírové řešení konfliktů jako velvyslanec dobré vůle pro OSN, UNESCO a UNICEF.

V letech 1980 a 90 se UNICEF podílel na podpoře mnoha inovativních metod sociální mobilizace s cílem ovlivnit veřejnou politiku baby friendly v Brazílii. Jedním z příkladů byla podpora kojení s cílem zlepšit zdraví dětí a snížit vysokou míru dětské úmrtnosti a podvýživy.

Kvůli agresivnímu marketingu kojenecké mléčné výživy soukromými nadnárodními společnostmi kojení dramaticky pokleslo do té míry, že v roce 1980 pouze 8 % brazilských matek výhradně kojilo své děti během prvních šesti měsíců. UNICEF zkoumal, jak by mohl nejlépe pomoci tento nebezpečný trend zvrátit.

Snahy o podporu kojení ze strany ministerstva zdravotnictví a pediatrů nepřinesly požadované výsledky tváří v tvář velmi agresivní a klamavé reklamě ze strany výrobců kojenecké výživy. Při hledání toho, kdo by mohl být nejrespektovanějším a nejdůvěryhodnějším poslem, jehož radám by matky věnovaly pozornost, přišel UNICEF s nejneobvyklejší a nejzřejmější volbou: Pelé – nejpopulárnějším brazilským a nejlepším fotbalistou na světě.

UNICEF nemusel vynaložit mnoho úsilí, aby přesvědčil Pelého, aby propůjčil své jméno této úctyhodné misi záchrany životů a ochrany zdraví milionů brazilských dětí. Pokles kojení postihl všechny segmenty brazilské populace, ale nejhorší důsledky byly mezi nejchudšími.

Mnoho chudých žen bylo ovlivněno inzerenty umělé výživy, kteří prezentovali krmení z láhve jako zdravou alternativu ke kojení. Ukázalo se, že bohaté a krásné ženy dávají přednost krmení z láhve před kojením. Dokonce i lékaři a sestry v nemocnicích byli najati společnostmi vyrábějícími kojeneckou výživu, aby ovlivnili nové matky, aby přešly na krmení z láhve.

Jako přední světové organizace pro zdraví dětí měly UNICEF, WHO a Mezinárodní pediatrická asociace nezpochybnitelné vědecké důkazy, že mateřské mléko je nejlepší výživou pro děti a že výlučné kojení po dobu prvních šesti měsíců a pokračování kojení po dobu až dvou let s postupným zaváděním zdravých potravin chrání děti před infekcí, podvýživou a běžnými dětskými nemocemi.

Až na vzácné výjimky jsou všechny matky schopné kojit, což má mnoho celoživotních výhod pro kojence, stejně jako pro jejich matky a společnost jako celek.

S takovými argumenty UNICEF přesvědčil Pelého, aby se stal jeho zastáncem kojení. Pomohl připravit atraktivní plakát, který byl vylepen po celé zemi, na kterém byla zobrazena Pelého matka, jak poplácává svého slavného syna po rameni a říká: „Samozřejmě, je to nejlepší fotbalista na světě. Kojila jsem ho!“

Tento plakát se stal ústředním bodem kampaně na podporu kojení, která vedla k dramatickému nárůstu výlučného kojení na téměř 40 % během několika let. Díky této kampani byly zachráněny životy tisíců brazilských dětí a zlepšilo se zdraví milionů lidí.

Pelé Beyond Football – Global Issues