Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyNovinky

Podpora tvorby mateřského mléka

Pozadí problému

Jednou z nejčastějších stížností kojících matek v prvních dnech po porodu je nedostatečná laktace. Víme, že je to způsobeno částečně nedostatečnými znalostmi matky ohledně správného kojení a často tento problém vede k tomu, že dítě začne být krmeno z láhve, což nakonec vede ke snížení laktace a odstavení dítěte.

Zdravotníci hrají v podpoře a propagaci kojení klíčovou úlohu. Jejich přítomnost u porodu a jejich následné kontakty s matkou a dítětem jim nabízejí jedinečnou příležitost pomoci matce a dítěti zahájit a udržet laktaci. V posledních dvou dekádách se rychle zlepšilo naše porozumění nejenom vědeckému základu laktace a sání, ale také prevenci a účinnému řešení problémů s kojením, včetně využití základních poradenských dovedností.

Mnoho studií prokázalo, že pokud postoje a praktiky zdravotníků jsou podporující kojení, je pravděpodobnější, že matky budou kojit úspěšně a déle. Bohužel kojení bývá při školení zdravotníků opomíjeno a zanechává tak v jejich znalostech a dovednostech závažné mezery. Proto je školení nezbytně nutné na všech úrovních zdravotnictví, čímž se aktualizují znalosti potřebné pro efektivní management kojení (1).

Školení nebo farmaka?

Studie byla provedena za účelem zjistit, zda školení matek v otázkách kojení může zlepšit jejich laktaci v porovnání s účinky metoclopramidu, prokázala, že účinnost školení je statisticky významnější a nejúčinnější faktor ke zlepšení a udržení kojení než podávání léků stimulujících prolaktin, jako metaclopramid a domperidon, které zvyšují sekreci prolaktinu z podvěsku mozkového a tím tvorbu mléka.

Školení ohledně kojení nebo metoclopramid: která z těchto možností může podporovat laktaci u kojících matek (2).

Závěry

  • Účinnost školení je statisticky významnější a nejúčinnější faktor ke zlepšení a udržení kojení než podávání léků stimulujících prolaktin, jako metaclopramid a domperidon, které zvyšují sekreci prolaktinu z podvěsku mozkového a tím tvorbu mléka.
  • Proto není účinnost školení ve správné technice kojení za účelem zvýšení laktace o nic horší než účinnost galaktogogů.
  • Většina galaktogog projevuje své farmakologické účinky prostřednictvím inhibice dopaminergních receptorů, což vede k zvýšení hladiny prolaktinu a tedy i k zvýšení tvorby mléka.
  • Školení a pomoc neovlivňují farmakologicky organismus matky a dítěte, proto by měla být první volbou.

 

MUDr. Anna Mydlilová
NARLAC-Laktační liga
Česká akademie kojení – ČAKO