Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Švédsko vede v záchraně extrémně předčasně narozených dětí

Míra přežití extrémně předčasně narozených dětí se výrazně zlepšila ve Švédsku, zemi, která nabízí prvotřídní neonatální péči, uvádí studie Karolinska Institutet publikovaná v časopise JAMA.

Vědci analyzovali přežití švédských dětí narozených o více než 3,5 měsíce předčasně v týdnu 22-26 a porovnali statistiky z let 2014-2016 se statistikami z let 2004-2007. Všechny švédské nemocnice se zúčastnily studie, která zahrnovala 2 205 žen, které měly během těhotenství komplikace vedoucí k extrémně předčasným porodům.

Mezi těmito dvěma časovými obdobími klesla míra mrtvorozenosti z 30 na 23 %, zatímco míra přežití vzrostla ze 70 na 77 %.  Vyššího přežití nebylo dosaženo za cenu většího počtu komplikací během novorozeneckého období; naopak vědci pozorovali snížení počtu poškození mozku a plic u dětí narozených v letech 2014 až 2016, zatímco počet dalších problémů, jako jsou oční a břišní komplikace, zůstaly nezměněny.

I když existují jednotlivé nemocnice po celém světě, které dokázaly vykázat podobné výsledky u vybraných pacientů, přežití celé populace a celé země je na světové úrovni.

Největší zlepšení ve 22. týdnů

Pro srovnání, míra přežití dětí narozených v týdnu 22-26 je kolem 50 % ve Spojeném království, Francii a USA. A v mnoha srovnatelných zemích je stále vzácné, aby děti narozené v týdnu 22-23 přežily.

Švédská studie zjistila největší zlepšení přežití u dětí narozených ve 22. týdnu (od týdne 22+0 dnů do týdne 22+6 dnů) s porodní hmotností mezi 290-730 g. 

58 % těch z této skupiny, kteří byli přijati na neonatologickou intenzivní péči v letech 2014 až 2016, se dožilo alespoň jednoho roku.

Výsledky naznačují, že iniciativy na podporu centrální péče jsou účinné. V posledních letech novely zákonů, pokynů a národních doporučení posílily poskytování zdravotní péče a postavení extrémně předčasně narozených dětí.

Přijímání nových znalostí a jejich převádění do praxe je ve švédských NICU samozřejmostí.

Dlouholetá národní spolupráce mezi výzkumníky a klinickými lékaři a vytvoření Národního registru kvality novorozenců jsou dalšími významnými přispěvateli.

(JAMA. 2019;321(12):1188–1199)

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov