Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyUdálosti

Světový týden kojení: Maminky, kojte nejen kvůli miminku, ale i kvůli sobě!

Mateřské mléko je ideální stravou pro miminko, kojení je ale prospěšné i pro maminku. Oběma přináší okamžité i dlouhodobé zdravotní výhody a posiluje jejich vzájemný vztah. Tato fakta i jejich důsledky si připomínáme u příležitosti právě probíhajícího Světového týdne kojení (1.–7. 8. 2016).

„Kojení chrání děti před přenosnými i nepřenosnými nemocemi, zatímco ženy chrání před rakovinou prsu, vaječníku a hrdla děložního. Tyto výhody mateřského mléka se díky  jeho jedinečnému složení přenášejí i do dalších generací. Kojené děti mají  o 8–10 bodů vyšší IQ díky nenasyceným mastným kyselinám – kyselině arachidonové a dokosapentaneové, kterých je nejvíce právě v kolostru, a také díky prebiotikům mateřského mléka, které ovlivňují vývoj mozku,“ vysvětluje MUDr. Anna Mydlilová, vedoucí oddělení Národního laktačního centra z Thomayerovy nemocnice.

Kojení přináší dítěti protilátky, které ho chrání před některými infekcemi, snižuje riziko autoimunitních onemocnění, působí jako prevence vzniku cukrovky, obezity, alergií a syndromu náhlého úmrtí (SIDS) a v neposlední řadě také zlepšuje vývoj rozumových funkcí.

Méně známým faktem ovšem je, že kojení prospívá i matce samotné – zmenšuje poporodní krvácení, snižuje riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků, cukrovky, osteoporózy i kardiovaskulárních onemocnění nebo například pomáhá chránit před poporodní úzkostí a depresí. Nastávajícím maminkám se doporučuje zajímat se o kojení a jeho benefity již v těhotenství.

Světová zdravotnická organizace považuje kojení za ideální způsob výživy dítěte v prvních měsících po porodu. Doporučuje matkám výhradně kojit 6 měsíců a pak zároveň s postupným zaváděním vhodných příkrmů pokračovat v kojení do 2 let věku dítěte nebo podle jeho potřeb i déle.

 

Kojení v České republice

V České republice bohužel podíl matek, které kojí alespoň do 6 měsíců, stále nedosahuje ani 50 %. Přitom při propuštění z porodnice je výlučně kojeno přes 80 % novorozenců a kojeno s dokrmem přes 95 % dětí. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) průměrný počet dětí, jejichž kojení bylo ukončeno již v průběhu šestinedělí, činil v roce 2013 téměř 15 % a pouze u necelých 39 % dětí bylo kojeno 6 měsíců a déle. Oproti předešlému roku došlo k mírnému snížení. V některých krajích jsou výsledky tohoto sledování ještě horší. Celorepublikově se podíl nekojených dětí tradičně pohybuje do 5 %.

 

Svou roli v zachování dlouhodobého kojení jistě sehrává i správné hodnocení adekvátnosti růstu a prospívání u nejmenších dětí. Pokud není růst kojeného dítěte správně posouzen, může být předčasně zaveden dokrm, což často vede k dřívějšímu ukončení celkové doby kojení. Státní zdravotní ústav (SZÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravily přiloženýinformační materiál (oboustranný leták), který shrnuje význam kojení pro zdraví dítěte i matky a který bude distribuován především přímo k maminkám v porodnicích.

 

Světový týden kojení

První srpnový týden je každoročně slaven jako Světový týden kojení (World Breastfeeding Week). Poprvé jej vyhlásila v roce 1992 mezinárodní síť jednotlivců a organizací, které se zabývají ochranou, podporou a propagací kojení – WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), dnes se na organizaci podílí i Světová zdravotnická organizace (WHO) a UNICEF, konkrétními akcemi se připojují stovky organizací i jednotlivců doslova z celého světa.

 

Mottem letošního Světového týdne kojení je „Kojení – klíč k trvale udržitelnému rozvoji“, v návaznosti na 17 cílů programu trvale udržitelného rozvoje odsouhlasených v září 2015 na summitu OSN v New Yorku. Téma letošního Světového týdne kojení ukazuje, že každý ze 17 cílů směřujících k ukončení chudoby, ochraně planety a zajištění světové prosperity má svou souvislost i s kojením. Také kojení významně napomáhá snahám o udržitelný vývoj světa, který sdílíme. Jako dostupná, bezpečná a přirozená potrava přispívá k snižování hladu a bídy ve světě, přináší mnoho okamžitých i dlouhodobých zdravotních výhod dítěti i matce, je ekologické, nevyžaduje žádné energie a neprodukuje odpady znečišťující životní prostředí atd. Všech 17 cílů trvale udržitelného rozvoje včetně jejich vztahu ke kojení představuje přiložený plakát.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy:

  • Proč kojit? – data pro tisk letáku (pdf)
  • Proč kojit? – informace v textové podobě (níže)
  • Kojení – leták (png)
  • Kojení – klíč k udržitelnému rozvoji (plakát v pdf)

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Národní laktační centrum, Thomayerova nemocnice , Praha

Anna.mydlilova@ftn.cz

 

Oficiální oslavy týdne kojení proběhnou od 19.9-25.9. 2016 viz www.kojeni.cz

 

PROGRAM  TISKOVÉ KONFERENCE

Kdy:19.9. 2016  od 10h

Kde: Naše kavárna, Thomayerova nemocnice Praha 4

PROGRAM

 

STAV KOJENÍ V ČR ANEB MAJÍ NORKY JINÁ PRSA?

MUDr.Anna Mydlilová, Národní laktační centrum, Thomayerova nemocnice, Praha

 

Co bychom měli vědět o kolostru?

Prof. MUDr, Jindřich Mourek, CSc. Fyziologický ústav, Praha

 

EKOLOGICKÉ ASPEKTY NEKOJENÍ. 

MUDr. Eva Kudlová, CSc, 1. LF UK, Praha

 

PROJEKT SPOLEČNĚ.

Jitka Tomešová, nutriční terapeut, antropolog, Thomayerova nemocnice, Praha

 

AKTIVITY SZU V PODPOŘE KOJENÍ. Mgr. Markéta Paulová, PhD. Státní zdravotní ústav.

Studie růstu kojených dětí

Projekt – spoKOJENI, leták

Stanovisko SZU k obsahu DDT v mateřském mléce.