Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Výživa kojenců a malých dětí podle výživových odborníků WHO

Výživa v raném dětství je nyní považována za kritické období nejen pro prevenci podvýživy, ale také pro prevenci obezity a NCD. V současné době probíhá šetření výživových odborníků WHO ohledně zavádění příkrmů. Schůzka expertů se konala v Ženevě v prosinci 2019.

Správná výživa kojenců a malých dětí   je základem trvalého zdraví dítěte, od narození po dospělosti. Správné krmení v prvních třech letech života je zvláště důležité vzhledem k jeho úloze při snižování nemocnosti a úmrtnosti, snižování rizika chronických onemocnění po celou dobu života a podpoře duševního a fyzického vývoje.

Ačkoli má každé dítě a dítě podle Úmluvy o právech dítěte právo na správnou výživu, v mnoha zemích má méně než čtvrtina dětí přístup k požadované stravovací rozmanitosti a frekvenci krmení. Nevhodné postupy krmení přispívají až třetinou všech případů podvýživy dětí. Toto je umocněno proliferací zpracovaných potravin, jako je kojenecká výživa a produkty bohaté na sůl, volné cukry a trans-tuky. To způsobuje zvýšení podávání nevhodné stravy, obezity a výrazné snížení počtu matek kojících své děti. Ukázalo se, že kojení má zásadní význam pro vývoj dítěte, včetně zvýšeného IQ, výkonu ve školy a vyššího příjmu v dospělosti.

 

Světové zdravotnické shromáždění (WHA) v roce 2018, uznávající význam doplňkového krmení pro vhodný růst a vývoj dítěte, vyzvalo členské státy, aby podporovaly včasné a přiměřené doplňkové krmení v souladu s hlavními zásadami doplňkového krmení kojeného dítěte, jakož i jako hlavní zásady pro krmení nekojeného dítěte ve věku 6–24 měsíců.

 

WHO nadále spolupracuje s členskými státy a partnery na podpoře správné výživy kojenců a malých dětí, včetně informačních kampaní na podporu kojení. WHO se zavázala řídit dopad kojení a výživy na veřejné zdraví ve všech zemích – nízký, střední a vysoký příjem pro všechny věkové kategorie. Světové zdravotnické shromáždění (WHA) v roce 2018, uznávající význam doplňkového krmení pro vhodný růst a vývoj dítěte, vyzvalo členské státy, aby „podporovaly včasné a přiměřené doplňkové krmení v souladu s hlavními zásadami doplňkového krmení kojeného dítěte, jakož i jako hlavní zásady pro krmení nekojeného dítěte ve věku 6–24 měsíců.“

Přestože jsou dokumenty, na které odkazuje WHA, stále velmi užitečné, je třeba je aktualizovat, přičemž se bere v úvahu vědecká literatura zveřejněná za posledních 15 let. Dokumenty byly zaměřeny především na prevenci podvýživy a nezabývaly se obavami z rostoucí míry dětské obezity a vývoje nepřenosných nemocí (NCD). Výživa v raném dětství je nyní považována za kritické období nejen pro prevenci podvýživy, ale také pro prevenci obezity a NCD.

Usnesení Světového zdravotnického shromáždění (WHA) 71.9 o kojení a krmení malých dětí potvrdilo, že „ochrana, propagace a podpora kojení podstatně přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje v oblasti výživy a zdraví a je klíčovým prvkem kvalitní zdravotní péče“ a požádal WHO „pokračovat v aktualizaci a generování doporučení založených na důkazech.“  WHO se snaží poskytovat aktualizované globální pokyny pro doplňkové krmení kojenců a dětí s cílem podpořit optimální růst a vývoj. Směrnice o doplňkovém krmení byla označena jako globální statek WHO.