Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Výzva pro společnosti vyrábějící umělou kojeneckou výživu, lahve a dudlíky v době pandemie Covid-19

Iniciativa pro přístup k výživě (ATNI-The Access to Nutrition Initiative) se zavázala podporovat příspěvek potravinářského průmyslu k řešení světové výzvy v oblasti výživy, využívající sílu soukromého sektoru k poskytování přístupného a dostupného zdravého zboží – jídlo pro všechny.

ATNI vyvinula tento rámec pro identifikaci činnosti (a nečinnosti) výrobců potravin a nápojů v reakci na celosvětovou krizi Covid-19.

 

Výživa kojenců a malých dětí

  1. Podnikla opatření na podporu místní odborné organizace nebo programy, které podporují kojení v reakci na Covid-19 krize?
  2. Stanovuje společnost závazek prosazovat svou vlastní politiku v oblasti marketingu BMS (breastmilk substitute)  nebo podle Mezinárodního  kodexu marketingu náhražek mateřského mléka a všech následných rezolucí í Světové zdravotnické shromáždění během krize Covid-19?
  3. Uvádí společnost příklady převzetí jakýchkoli kroků nad rámec běžných kroků zajistit, aby její podniky podporovaly BMS marketingovou politiku na všech trzích během krize Covid-19, a to i ve vztahu k darům?
  4. Podnikla společnost nějaké kroky v reakci na Covid-19 pro zvýšení  nabídky zdravých doplňkových potravin?
  • Během krize musí společnosti pokračovat v propagování a podpoře  exkluzivního  kojení  v prvních šesti měsících  života a pokračování v kojení do věku dvou let a dále, stejně jako zavedení vhodných- doplňkových potravin od šesti měsíců věku a ne dříve. WHO doporučuje, aby matky s podezřením nebo potvrzeným COVID-19 byly povzbuzovány k zahájení a pokračování kojení. Výhody kojení podstatně převažují nad  potenciálními riziky přenosu Covid 19.
  • Zatímco všichni výrobci BMS by se měli zavázat dodržovat  kodex v plném rozsahu, jen málo z nich v současné době má marketingovou politiku, která se uplatňuje globálně a na všechny typy produktů. Typicky, jejich politiky platí pouze na trzích s vyšším rizikem a na určité typy výrobků. Společnosti musí minimálně zajistit, aby nadále dodržovaly všechna ustanovení jejich politik. Neměly by například zvýšit jejich reklamu nebo marketing svých produktů. Spíše by měli zdvojnásobit své úsilí k zajištění toho, že je vše v souladu s kodexem.
  • Dary od výrobců BMS prokazatelně vedou ke zvýšenému využívání náhrad MM a snížení kojení. Proto jsou dary BMS, doplňkových potravin a krmícího vybavení, včetně lahví a dudlíků podle kodexu zakázány a měly být použity jen v případu nouze. Žádný dar poskytnutý za těchto podmínek by neměl nést značku vztahující se k vlastníkovi produktu spadající do oblasti působnosti kodexu.
  • Společnosti by měly nadále dodržovat kodex a nezvyšovat úsilí kontaktovat přímo matky. Některé matky mohou mít dotazy ohledně kojení během pandemie a obavy o šíření  viru prostřednictvím MM. Nicméně, společnosti by se měly ujistit, že neposkytují rady přímo matkám a nechají se odborníkům ve zdravotnictví  poskytujících poradenství rodičům.
  • Závazky by měly být zveřejněny na  webových stránkách společnosti.

 

Rezoluce WHA 47.5 uvedla, že vlády musí přijmout opatření „, aby zajistily, že v žádné části systému zdravotní péče nedochází k bezplatným darům nebo subvencovaných dodávek náhrad mateřského mléka a jiných produktů, na něž se vztahuje mezinárodní kodex uvádění náhrad mateřského mléka na trh.“

Rezoluce 63.23 zdůraznila potřebu minimalizovat rizika krmení umělou výživou zajištěním, že jakékoli požadované náhražky mateřské mléko se kupují, distribuují a používají podle přísných kritérií.

 

Zdroj: accesstonutrition.org (PDF, celý dokument v angličtině)

 

ODKAZY:

c World Health Organization. Clinical management of COVID-19: Interim guidance (27 May 2020). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020 https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19

d WHA Resolutions have clarified that in instances where children require BMS in the healthcare system then BMS should be purchased not donated.

WHA Resolution 47.5 stated that governments must take measures ‘to ensure that there are no donations of free or subsidized supplies of breast-milk substitutes and other products covered by the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes in any part of the health care system’;

WHA Resolution 63.23 emphasized ‘the need to minimize the risks of artificial feeding, by ensuring that any required breast-milk substitutes are purchased, distributed and used according to strict criteria’: see UNICEF et al., Infant and Young Child Feeding in the Context of COVID-19 (Brief No. 2 (v1), 30 March 2020) https://www.unicef.org/media/68281/file/IYCF-Programming-COVID19-Brief.pdf, UNICEF, Response to Covid-19: Guidance Note on Financial Contributions or Contributions In-kind from Food and Beverage Companies (Version 2, 29 April 2020) https://www.nutritioncluster.net/sites/nutritioncluster.com/files/2020-05/COVIDGuidance%20on%20financial%20contributions%20and%20contributions%20in%20kind%20by%20FB.pdf, and IFE Core Group, Infant and Young Child Feeding in Emergencies: Operational Guidance for Emergency Relief Staff and Programme Managers (Version 3.0, October 2017)