Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyRady a návody

ODBORNÝ NÁZOR – Podpora dlouhodobého kojení

Věc: Kojení a právo dítěte
Sdělení odborného názoru

 

Kojení je právem matky a zejména právem dítěte (Charta práv dítěte, 1991, čl.24).

Úmluva o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána je také mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách.

Jeden z hlavních motivů celé úmluvy je pak vyjádřen v článku 3, podle kterého „zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány“.

Jako relevantní je třeba zmínit i článek 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně – další mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách.

Výčet právních předpisů si dovoluji zakončit citací článku 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí českého ústavního pořádku: „Lidé jsou svobodní a rovní si v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“

Doporučení Světové zdravotnická organizace (2002) i Globální strategii výživy kojenců a malých dětí doporučuje kojit 2 roky i déle (2003) s tím, že horní hranice ukončení kojení záleží na matce a dítěti .

Tato doporučení přijala i ČR, konkrétně Ministerstvo zdravotnictví (MZ) v roce 2005 a v roce 2013 Pracovní skupina pro výživu MZ a podložila je právně vypracovaným Doporučením, které je publikováno na stránkách MZ www.mzd.cz

Podpora kojení je také v souladu s akčním plánem Evropské komise, která klade důraz na ochranu práv kojící matek a jejich dětí.

Ukončování kojení by se rozhodně nemělo dít pod tlakem rodiny nebo společnosti. Ukončení kojení záleží na dyádě – matka a dítěti. Každé dítě je jinak zralé a platí zásada, že při ukončování kojení by se měl brát ohled právě na dítě. Odstavování by tedy mělo být přirozené, což znamená, že dítě samo přestane kojení vyžadovat. Ve společnostech (skandinávské země), kde je dlouhodobé kojení podle potřeb dítěte normou, se děti obvykle přestanou chtít kojit mezi 3. a 4. rokem.

Americká pediatrická akademie praktických lékařů dokonce stanovila, že dítě by mělo být kojeno minimálně 2 roky s horní hranicí 7 roků, s čímž se ztotožňují i etologové. Podle etologů by délka kojení měla trvat 6násobek délky těhotenství (9měsx6=54:12=4,5 roku).

V zájmu dítěte je tedy pokračování v kojení. Náhle ukončení kojení je pro dítě traumatizujícím zážitkem stejně jako pro matku, násilně ukončené kojení má dalekosáhlý negativní dopad na budoucí život dítěte.

Je smutné, že matka v 21. století, kdy WHO i naše vláda spolu s Ministerstvem zdravotnictví v aktualizaci Zdraví 21 má podporu kojení jako jeden z hlavních cílů ozdravení populace, musí obhajovat kojení svého dítěte. Kojení podporuje jedinečný vztah mezi matkou a dítětem bez jakýchkoli neblahých následků pro dítě, naopak dítěti i matce prospívá. Právo dítěte i matky na kojení by proto mělo být respektováno i v ČR.

 

Národní laktační centrum
Fakultní Thomayerova nemocnice Krč
vedoucí NARLAC
MUDr. Anna Mydlilová

Člen pracovní skupiny při MZ pro výživu kojenců a malých dětí
Edukátor a kordinátor BFH v ČR
Členka výboru České neonatologické společnosti v ČR
Předsedkyně Laktační ligy
Člen Academy of Breastfeeding Medicine,USA
Člen WABA (World Alliance for Breastfeeding Action)

 

TEXT KE STAŽENÍ ZDE.