Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Události

Mezinárodní týden podpory rodin s vícerčaty 7.-13. listopadu 2022

V týdnu od 7. listopadu 2022 organizace podporující rodiny s dětmi z vícečetných porodů na celém světě oslavily Mezinárodní týden podpory rodin s vícerčaty, jehož téma pro tento rok poukazuje na důležitost včasného určení zygozity a chorionicity.

Co je Mezinárodní týden podpory rodin s vícerčaty (IMBAW)?

Hlavním cílem týdne je vzdělávat laiky a odborníky o jedinečných výzvách světa vícerčat a o tom, co se z nich lze naučit. Celosvětově panuje názor, že dvojčata jsou roztomilá. Obrázek sladkých miminek ve sladěných oblečcích je to, co si běžní lidé představí, když slyší slovo dvojčata nebo vícerčata. IMBAW se koná každoročně s cílem změnit veřejné vnímání vícečetných porodů a jejich rodin s dvojčaty a vícerčaty, osvětlit rizika, komplikace a problémy vícečetných těhotenství. Týden osvěty je také příležitostí upozornit na práva a potřeby vícerčat a jejich rodin. Nedostatek respektu k potřebám dvojčat a jejich rodin vedla ICOMBO (International Counsil Of Multiple Birth Organizations) v devadesátých letech minulého století k vytvoření Deklarace práv a potřeb dvojčat a vícerčat (aktualizovaná roku 2020).

Vícečetná těhotenství lze rozdělit podle zygozity a chorionicity (podle počtu plodových obalů). Dva nejběžnější typy dvojčat jsou jednovaječná (monozygotní = vytvořená z jednoho vajíčka) a dvojvaječná (dizygotní = vytvořená ze dvou vajíček). Vícerčata mohou být všechna z více vajíček nebo identická, vzniklá rozdělením jednoho vajíčka, nebo kombinace obou. Pokud jsou dvojčata stejného pohlaví a každý z nich má svou vlastní placentu, pak mohou být jak jednovaječná, tak dvojvaječná a testování zygozity je jediným způsobem, jak zjistit pravdu.

Je nutné zmínit, že i když každé jednovaječné dvojče začíná se stejnou DNA, nemusí být přesně 100 % geneticky nebo fyzicky identické z důvodu změn (mutací) v genech, ke kterým může dojít v průběhu času, vlivem epigenetických účinků, stejně tak jako dalších faktorů prostředí, které budou jedince utvářet.

Protože dvojvaječná dvojčata jsou výsledkem oplodnění dvou vajíček různými spermiemi, sdílejí pouze polovinu svých genů, což je stejné jako u sourozenců, kteří nejsou dvojčaty.

 

Proč záleží na znalosti zygozity a chorionicity?

Přes pokroky ve vědě jsou dvojčatům a jejich rodičům stále podávány nesprávné informace o tom, zda jsou dvojčata jednovaječná nebo dvojvaječná. V některých zemích není chorionicita stále správně určována. Proto je důležité, abychom zvyšovali povědomí a pomáhali lidem porozumět tomu, co zygozita (počet oplodněných vajíček, ze kterých dvojčata vzniknou) a chorionicita (počet plodových obalů) znamenají. Chorionicita, spíše než zygozita, je hlavním určujícím nositelem informací u dvojčat v těhotenství. Monochoriální dvojčata jsou vystavena většímu riziku komplikací než dichoriální dvojčata. Tyto komplikace zahrnují transfuzní syndrom dvojčat (TTTS), selektivní omezení růstu plodu (FGR) a syndrom dvojité reverzní arteriální perfuze (TRAP). Z tohoto důvodu je včasné stanovení chorionicity u vícečetných těhotenství zvláště důležité, aby se poskytla včasná léčba, např. častější, podrobné skenování, testování a zásahy v případě potřeby.

PaeDr. Klára Rulíková, Klub dvojčat a vícerčat, členka ICOMBO a ISTS