Kodex marketingu náhražek mateřského mléka


Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka – WHO kodex
2015

PODPOROVÁNO
logo-mzcr Ministerstvem zdravotnictví ČR

Autoři:
MUDr. Anna Mydlilová
MUDr. Magdaléna Chvílová -Weberová Mgr. Aleš Peřina,PhD.

Obsah

Úvod

Cíle WHO kodexu

1. Úmluva o právech dítěte

2. IBFAN a Výbor pro práva dítěte (CRC)

3. WHO kodex marketingu náhrad MM

4. Následné rezoluce WHO kodexu

5. Marketing a nedodržení WHO kodexu

6. Zdravotní důsledky nedodržování WHO kodexu

7. Stav kodexu v ČR, současné zákony a vyhlášky

8. Kodex a Evropský akční plán

9. Klíčové prvky pro úspěšnou realizaci zavádění kodexu, 2013

Příloha č. 1 Ověření Kodexu marketingu náhražek mateřského mléka

Příloha č. 2 Dodržování kodexu marketingu náhražek mateřského mléka

Příloha č. 3 Vyjádření WHO k pokračovací formuli

Příloha č. 4 Podpora kojení WHO pro evropský region

Příloha č. 5 WHO 2014

Příloha č. 6 Přehledná tabulka rezolucí WHO

Kodex slaví 25 let

Kam posílat stížnosti na porušování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka
Formulář pro stížnosti – Rada pro reklamu: http://www.rpr.cz/cz/formular_pro_stiznosti.php