Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

LATCH skóre pomáhá odstranit překážky v kojení

Posouzení účinnosti kojení objektivními prostředky je nezbytné pro zvýšení úspěchu kojení. LATCH skóre je jednoduchý a spolehlivý nástroj ke zhodnocení účinnosti kojení a rozpoznání problémů potřebujících podporu a další sledování. 

LATCH skóre v prvních dnech života slouží k předpovídání délky výlučného kojení v 6 týdnech po porodu. Častá vyhodnocení, začínající na porodním sále a pokračující až do propuštění, jsou zásadní. Ženám, které v kterémkoli čase vykazují nízké LATCH skóre, by měly být podle potřeby poskytnuty konzultace laktačního poradce.

Nízké LATCH skóre indikuje potřebu aktivního zakročení, podporu a sledování po propuštění. LATCH skóre napomáhá zdravotníkům soustředit se na ženy s nízkým skóre, které jsou v riziku brzkého ukončení kojení

Vyšší skóre predikuje větší úspěšnost iniciace a delší dobu výlučného kojení, má vazbu na dodržení „10 kroků“ na podporu kojení, BFHI postupů a souvisí s vyšší mírou spokojenosti matky.

 

LATCH skóre přiřazuje číselné ohodnocení 0, 1 nebo 2 pěti klíčovým oblastem kojení. Každé písmeno zkratky LATCH označuje oblast hodnocení.

 • L“ vyhodnocuje techniku kojení a efektivitu sání
 • A“ zkoumá míru zaznamenaného polykání
 • T“ určuje typ bradavky
 • C“ hodnotí úroveň pohodlí matky
 • H“ vyhodnocuje množství pomoci, kterou matka potřebuje, aby mohla držet své dítě u prsu

 

 

Hodnocení LATCH Score

 • 0-3 špatné
 • 4-7 střední
 • 8-10 dobré

 

Aktivní intervence

 • skóre < 6/24 h
 • skóre < 6/48 h
 • skóre < 6/72 h

 

Skóre  < 6/24 h

 • souvisí s kratší dobou kojení
 • NUTNÝ dohled, kontrola techniky kojení a intenzivní pomoc matce

 

Skóre < 6/72 h – propuštění

 • Vhodná kontrola – laktační poradna nebo laktační poradce (nabídnout termín co nejdříve)

 

Rizikové faktory:

 • SC, primipara, < 37. týdnů  AS <  5 v 1. minutě

 

Vyšší skóre

 • predikuje větší úspěšnost iniciace a delší dobu kojení 1) 2)
 • souvisí s dodržením „10 kroků“ na podporu kojení a BFHI postupy 3) 4)
 • souvisí s vyšší mírou spokojenosti matek 5) 6)

 

Upraveno dle: Jenson, Walace, Kelsay, LATCH: A Breastfeeding chartinglsystém and documentantion tool, JOGGIN,23, 1994

 

Zdroje:

 1. Tornese G.,Ronfani L. et al: Does the LATCH Score Assessed in the first 24 hours after delivery predict non exclusive breastfeeding at hospital discharge.
 2. Kumar S.P. et al:The LATCH scoring systém a nd prediction of breastfeeding duration.J Hum Lact 20065, 22, 391 – 397
 3. Perez- Escamilla R.: Evidence based breastfeeding promotion: The BFHI. J.Nutr 2007, 137, 484 – 487
 4. Armstrong H.C.: Training guide in lactation management, IBFAN, UNICEF, New York, 1992
 5. Adans D. et al: Maternal and professional assessment of breastfeeding. J Hum Lact1997,13, 279 – 283
 6. Guideline for Family Centred Developmental Care, 2014,Rew.2016, The Northern Neonatal Network,   

www.nornet.org.uk