Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Střevní mikrobiom může ovlivnit závažnost Covid-19 a imunitní odpověď

Rozmanitost a objem bakterií ve střevě, známý jako mikrobiom, může ovlivnit závažnost Covid-19, stejně jako rozsah reakce imunitního systému na infekci, naznačuje výzkum publikovaný v BMJ 2021. Zjištění naznačují, že nerovnováha ve složení mikrobiomu může být také zapletena do přetrvávajících zánětlivých příznaků, nazývaných „long COVID“.

Covid-19 je primárně onemocnění dýchacích cest, ale důkazy naznačují, že roli může hrát i střevo. Jelikož je střevo největším imunologickým orgánem v těle a je známo, že jeho rezidentní mikroby ovlivňují imunitní odpovědi, chtěli vědci zjistit, zda by střevní mikrobiom mohl ovlivnit také imunitní systém na reakci na infekci Covid-19

Analýza všech 274 vzorků stolice ukázala, že složení střevního mikrobiomu se významně lišilo u pacientů s Covid-19 a bez něj, bez ohledu na to, zda byli léčeni léky, včetně antibiotik. Analýza vzorků krve ukázala, že mikrobiální nerovnováha zjištěná u pacientů s COVID byla také spojena se zvýšenými hladinami zánětlivých cytokinů a krevními markry jako je C-reaktivní protein a některé enzymy. To naznačuje, že střevní mikrobiom může ovlivnit reakci imunitního systému na infekci Covid-19 a potenciálně ovlivnit závažnost a výsledek onemocněn.

Pacienti s Covid-19 měli mnohem méně druhů bakterií, které mohou ovlivnit reakci imunitního systému, jako jsou Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii a Eubacterium rectale. Nižší počty F. prausnitzii a Bifidobacterium bifidum byly zvláště spojeny se závažností infekce.

Zdroj: BMJ Journals