Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Odborné články

Psychiatrické projevy abstinenčního syndromu po použití domperidonu jako galaktagoga

Psychiatrické projevy abstinenčního syndromu po použití domperidonu jako galaktagoga

Domperidon je antagonista dopaminu-2, který se bez doporučení a varování používá off-label ke zvýšení produkce mateřského mléka. Dávky běžně propagované pro laktaci jsou často mnohem vyšší než u studovaných indikací na etiketě a mohou představovat další rizika, zejména po vysazení léku. 

Domperidon je lék indikovaný pro gastrointestinální účely. Snižují nevolnost/zvracení a zlepšují motilitu střev. Zvyšuje hladinu prolaktinu blokováním dopaminových receptorů, čímž uvolňují více prolaktinu z přední hypofýzy. Zvýšení prolaktinu může u některých kojících lidí zvýšit produkci mléka.

Autoři tohoto článku shrnují kazuistiky psychiatrických symptomů, které se vyskytly u kojících žen po přerušení užívání domperidonu. Téměř všechny kazuistiky zahrnují osoby užívající dávky domperidonu, které jsou vyšší než dávky doporučené výrobci.

Mezi psychiatrické vedlejší účinky vysazení domperidonu patří úzkost, deprese, snížená chuť k jídlu, nespavost, vtíravé myšlenky a sebevražedné myšlenky. Někteří jedinci uvádějí, že měli psychiatrickou hospitalizaci a/nebo vícenásobné pokusy o sebevraždu, a odstranění těchto vedlejších účinků trvalo mnoho měsíců.

Autoři poukazují na to, že mnoho lékařů v USA o domperidonu nic neví, protože není schválen FDA a často si nejsou vědomi toho, že ho jejich pacienti užívají.

 

Pacientky z USA, které užívaly domperidon k podpoře laktace pociťovali různé stupně psychiatrických abstinenčních příznaků trvajících měsíce během snižování dávky a po jejím ukončení.

Závěr: Domperidon jako galaktagogum může představovat významné psychiatrické riziko po vysazení, což je běžně zaměňováno s poporodní depresí, ale je od ní klinicky odlišná. Kojící matky, které vykazují psychiatrické symptomy, by měly být výslovně dotázány ohledně užívání domperidonu, a to i v oblastech, kde není použití domperidonu povoleno.

EMA-Evropská lékové agentury a SUKL jeho užívání nedoporučují.  http://www.kojeni.cz/dokumenty/domperidon-omezeni-pouziti/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36367713/