Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Rady a návody

Laktační poradenství se online dělat nedá

Byli jsme upozorněni řadou maminek na reklamu jedné laktační poradkyně, nezdravotníka, která na svých stránkách nabízí videa a online poradenství. Proto zde podrobně vysvětlujeme, co laktační poradenství obsahuje, jak probíhá a na co klade největší důraz.

Z vlastní zkušenosti víme, že e-mail od maminky nikdy neobsahuje všechny informace, které jsou nutné k vyřešení problému při kojení a zcela odpadá pozorování, jak se dítě a maminka u kojení chovají.

Prvním krokem je debata – pohovor s maminkou, která běžně trvá okolo půl hodiny, ale často i více. Nejprve je nutné maminku vyslechnout, kdy popisuje vlastní verzi svých potíží, obav, nejistot, jak kojení probíhalo v porodnici, a pak doma po propuštění. Její informace takřka nikdy nebývají dostačující a následuje kladení řády otázek k upřesnění situace, které maminku často ani nenapadnou a dalšími dotazy si ověřujeme, zda jsme mamince dostatečně porozuměli. Ptáme se na partnera, rodinu, děti a na možnost pomoci od rodiny, přátel, jaké rady dostala od svého pediatra.

Pak následuje další fáze, kdy pozorujeme pár matku a dítě při kojení, provádíme opravy, probíráme taktiku a informujeme maminku o možných krocích nápravy, která je právě pro ni ideální. V této části si maminka pod dohledem vyzkouší potřebné praktické dovednosti. Často používáme různé pomůcky na kojení, model prsu, panenku, obrázky, které přizpůsobujeme mamince k pochopení a porozumění daného problému spolu s poskytnutím návodu v tištěné podobě, jak problém vyřešit.

Po nalezení nejvhodnějšího řešení se opět ptá maminka. Mezi poradcem a maminkou vzniká vztah, který je nezbytný pro další spolupráci. Praxe nám potvrzuje, že opomíjet nebo zkracovat jednotlivé fáze poradenství se nevyplácí a je nejlepší, když se provádí osobně tváří v tvář, jak je doporučováno i WHO IMPLEMENTATION GUIDANCE ON COUNSELLING WOMEN TO IMPROVE BREASTFEEDING PRACTICES. V době koronakrize jsme se snažili tento výpadek osobní komunikace nahradit jinak, ale poradenství vyžaduje čas, trpělivost, a hlavně osobní kontakt s řadou domácích či ambulantních návštěv.

Doporučení WHO UNICEF Implementační příručka poradenství ženám ke zlepšení praxe kojení vydaná WHO, 2021, klade důraz na osobní poradenství, které je univerzálním doporučením a preferovaným způsobem kontaktu při laktačním poradenství. Za určitých okolností nemusí být osobní poradenství možné, v těchto případech poradenství při kojení může být poskytováno prostřednictvím telefonu nebo jiného vzdáleného režimu. Mělo by být vynaloženo úsilí na zřízení nebo obnovení osobního poradenství co nejdříve.

V obecné rovině poradenství může být doplněno, ale ne nahrazeno poradenství na dálku. Každý způsob poradenství má své výhody a nevýhody. Technologie poradenství na dálku, mohou být užitečné v situacích, kdy poradenská kapacita nebo přístup k osobnímu kontaktu jsou omezené nebo chybí.

Nevýhodou online poradenství je i menší interakce s maminkou, rodinou a jak je všeobecně prokázáno, více vyhovuje teorii než pro praktickou výuku, což platí i pro laktační poradenství. Online laktační poradkyně samozřejmě nemůže fyzicky zasáhnout a pomoci napravit nesprávnou polohu, diagnostikovat problém s přisátím, řešit jiné problémy v orofaciální oblasti nebo zvážit dítě před nebo po kojení k identifikaci množství vypitého mléka. Musíme používat formy poradenství, které jsou osvědčené a efektivní. Zatím neproběhly studie, které by vyhodnotily efekt online poradenství a doporučení WHO z roku 2022 potvrzuje význam osobního poradenství.

Platí to i pro vzdělávání. Například z ankety spokojenosti posluchačů 10. ročníků Univerzity medicínského práva ČLK prezenční formou, tedy osobní účastí na přednáškách a živý styk s lektory a osobní účastí na lekcích preferuje 84 % posluchačů, formu webináře 16%.

Kvalifikované poradenství ke kojení – Výzva k akci: 7 bodů

 1. Poskytovat kvalifikované poradenství ohledně kojení v pravidelných intervalech všem matkám jako součást běžného zdravotního pojištění, bez nákladů na poradenství.
  Poradenství by mělo být poskytováno před porodem a po celou dobu kojení, alespoň první dva roky života dítěte.
  Mělo by být poskytnuto poradenství primárně tváří v tvář, pomocí telefonu a dalších technologií podle potřeby.
 2. Zařadit základní výchovu ke kojení jako běžnou součást všech osnov ve vzdělávání lékařů, porodních asistentek, sester, nutričních terapeutů, výživových poradců a dietologů. K zajištění zdraví všech lidí je zapotřebí lepší vzdělání poskytovatelů péče, kteří jsou v kontaktu s kojícími rodinami a jsou náležitě vyškoleni.
 3. Zajistit, aby školení pro kvalifikované poradenství v oblasti kojení poskytovalo školencům kompetence předvídat a řešit důležité výzvy v různých kontextech kojení.
 4. Zajistit, aby ohrožené matky a děti, jako jsou nedonošení a nemocní novorozenci, a ti v nouzových situacích, získaly kvalifikovaného laktační poradenství a specializovanou péči adekvátně řešit jejich specifické potřeby.
 5. Podpořit implementaci „10 kroků k úspěšnému kojení, které jsou součástí Baby-friendly Hospital Initiative“.
 6. Politiky musí být implementovány a musí být poskytnuty finanční prostředky ke kvalifikovanému poradenství v oblasti kojení (předporodní a během prvních dvou let života dítěte) ve všech situacích a bez dalších nákladů pro rodiny.
 7. Musí být poskytnuty finanční prostředky na podporu školení v oblasti laktačního poradenství pro zdravotníky, včetně lékařů, sester, porodních asistentek, nutričních terapeutů, laktačních poradců a komunitních laických poradců.

Zdroj: globalbreastfeedingcollective.org

 

Další informace si přečtěte v článku Co dělá laktační poradkyně?