Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Covid-19 a děti, identifikovány prediktivní příznaky

Studie Burla Garofola ve spolupráci s 31 pediatrickými centry rozptýlenými po celé zemi zjistila nejdůležitější prediktivní příznaky diagnózy Covid-19 v dětském věku a potvrzuje její nízkou závažnost v populaci dětí a mladistvých v Itálii.

Anamnéza kontaktu s potvrzenými případy a ztráta chutě a čichu představují spolu s horečkou nejdůležitější prediktivní znaky pro diagnostiku Covid-19 u dětí. Zbytek klinického projevu nemoci je velmi podobný jako u mnoha jiných virů. To odhalila italská studie provedená Burlo Garofolo z Terstu a nedávno publikovaná v prestižním lékařském časopise ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí), Eurosurveillance (odkaz na studii).

Výzkum analyzoval přibližně 2500 dětí a mladých lidí ve věku od 0 do 18 let, kteří byli testováni na Sars-CoV-2 v období od února do května 2020. 

Údaje z testovaných případů pocházejí z 31 pediatrických center roztroušených po celé zemi.

Klinické příznaky:

  • horečka byla přítomna v 81 % případů,
  • respirační příznaky byly přítomny v 60 %
  • neurologické příznaky-bolest hlavy, podrážděnost, ztráta chuti / čichu u 20%
  • gastrointestinální příznaky a příznaky podobné chřipce u 20%
  • kožní příznaky byly vzácnější u 4 %.

 

Studie také potvrdila, že Covid-19 u dětí může mít izolované příznaky. Ve 25 % případů děti vykazovaly pouze horečku bez dalších příznaků.

Cílem studie bylo pokusit se poskytnout pediatrům další informace k posílení klinického podezření na onemocnění covidem. Velký počet vzorků a multicentrická povaha studie činí tyto závěry obzvláště silnými. 

 Zdroj: burlo.trieste.it