Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Optimalizace péče a výživy u nedonošených dětí

Zpráva z workshopu, 14.6. 2021

V ČR se narodí ročně 7,5 % nedonošených dětí a z nich 1,2 % se narodí před 32.týdnem těhotenství. Více než polovina populace předčasně narozených dětí s velmi nízkou porodní hmotností má různé formy postižení, vývojové poruchy, těžká mentální a fyzická postižení, poruchy pozornosti a poruch učení. Bývalé předčasně narozené děti jsou také vysoce zranitelné vůči pozdějším zdravotním problémům v dospělosti.

Zlepšená intenzivní péče snížila novorozeneckou úmrtnost, ale nedochází k současnému snižování následných problémů, jako jsou neurologické a vývojové poruchy. 

Existuje naléhavá potřeba nových přístupů ke zlepšení neonatologické intenzivní péče, která je zaměřena na rodinu, vývoji nových diagnostických a terapeutických a výživových opatření na ochranu a podporu mozku, což vlastní mateřské mléko spolu s Kangaroo péčí a přítomností rodičů poskytuje. 

Cílem každoročně konaného workshopu je zlepšení péče a výživy u nedonošených dětí, která je založená na vlastním mateřském mléce včetně cílené fortifikace fortifikátory připravených z mateřského mléka a podpory kojení.

Výhody vlastního mateřského mléka pro předčasně narozené děti jsou značné.

Nejnovější studie podporují časné zahájení odstříkávání během jedné hodiny po porodu k zajištění tvorby mléka a k urychlení laktogeneze II, která je opožděná u maminek, které porodí předčasně bez zahájení časné stimulace tvorby MM. Časné kojení nejlépe se skin to skin kontaktem (Kangaroo care) zlepšuje úspěch kojení a v součinnosti obou, skin to skin kontakt i MM, zlepšují vývoj mozku.

Mnoho NICU ve světě pracuje systematiky na provádění praktik založených na důkazech na zlepšení kvality péče (QI-Quality Improvement), aby vlastní MM bylo prvním krmivem po narození. Díky prováděním těchto praktik se podařilo dosáhnout navýšení získání VMM z 19 % na 91,3 %.

 

10 krokový model podle Spatz

 1. Pomoc rodičům při informovaném rozhodování o výhodách MM/ kojení
 2. Pomáhat matce vytvořit a udržovat zásobu MM do 1 h po narození.
 3. Poučit ji, aby správně skladovala a zacházela s MM.
 4. Zahájení péče o dutinu ústní, což znamená potažení úst dítěte VMM ke snížení infekce.
 5. Usnadnění Kangaroo péče.
 6. Umožnit dítěti procvičovat krmení na prsou (tzv. nenutritivní sání).
 7. Pomoc matce při přechodu na přímé kojení.
 8. Vážení dítěte před a po krmení, aby se zjistilo, jak účinně dítě dostává MM. 
 9. Příprava na propuštění z nemocnice.
 10. Poskytnutí následných pokynů.

 

Kritéria pro kojení Nynqvist, 2013

 • Stabilita dítěte  je jediným kritériem pro zahájení nutritivního sání u prsu
 • Od 27.t.t.  vyhledají prs a přisají se
 • Neoddalovat zavádění kojení  
 • Od 32.t. jsou schopní dosáhnout výlučného kojení s nezralým vzorcem sání (krátké sání u prsu s dlouhými pauzami)
 • Kojit   při každém diskrétním zájmu ze strany dítěte-sání, probouzení
 • Zralý sací vzorec není nutný pro výlučné kojení.

 

Výzva pro NICU v ČR

Celostátní iniciativa pro zlepšení kvality péče (QI) založené na důkazech

NeoBFHI do všech center pečující o nedonošené novorozence

 

Cíl:
 • zlepšit využití vlastního mateřského mléka (VMM) jako LÉKU
 • VMM (kolostrum)  jako první krmení
 • časné  a časté odstříkávání během 1. hodiny po porodu
 • identifikovat a odstranit překážky v získávání a používání VMM pro VLBW
 • fortifikátory připravené  z MM a cílená fortifikace
 • čerstvé VMM matek je jedním z klinicky nejúčinnějších a nejpřístupnějších opatřeních pro zranitelné kojence
 • kojení – zahájit časně – bez ohledu na gestační vek, váhu
 • postupovat od sondy k prsu
 • Kangaroo péče
 • zavedení NeoBFHI

 

VÝZVA Neo-BFHI

 • BFHI.CZ oznamuje, že je možné získat důležitou sadu materiálů, které pomáhají uplatňovat principy Baby-Friendly na neonatální jednotce intenzivní péče (NICU).
 • BFHI na NICU (Neo-BFHI) je navržena tak, aby pomohla začlenit politiky a postupy založené na důkazech. Cílem je podporovat kojení a krmení mateřským mlékem a normalizovat procesy krmení způsoby, které podporují děti a jejich rodiny-kangaroo péče a péče zaměřená na rodinu. 
 • BFHI.CZ neplánuje vyvinout samostatný certifikační proces NICU nebo rozšířit certifikaci Baby-Friendly na jednotky intenzivní péče pro novorozence nad rámec toho, co je v současnosti zahrnuto v našich standardech BFHI po revizi WHO 2018.