Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Příliš staré na kojení?

Zkoumání přesvědčení a emočních a behaviorálních reakcí budoucích zdravotnických pracovníků v souvislosti s dlouhodobým kojením.

Zatímco kojení se zdá být široce přijímané, dlouhodobé kojení (definované jako kojení po 12. měsíci věku) bývá stigmatizováno v řadě zemí. Předpokládá se, že v rámci podpory žen, které si přejí kojit déle, hrají významnou roli zdravotníci; nicméně, jak zdravotníci na dlouhodobé kojení reagují, není dobře známo.

Tato studie provedla výzkum mezi 116 studenty zdravotnických oborů ošetřovatelství a medicíny v USA, a zkoumala, jaké výhody a nevýhody v souvislosti s dlouhodobým kojením vnímají, jaké emoční reakce u nich vyvolává a jaké rady by budoucím matkám v této problematice poskytli.

Výsledky ukázaly, že studenti na dlouhodobé kojení reagovali převážně negativními emocemi a neutrálními odpověďmi (40 %), přičemž malý počet účastníků reagoval pozitivně (6,9%). Mnoho účastníků se domnívalo, že by to dítěti přineslo výhody, ale pro matku by to bylo zatěžující.

Na otázku, jaké rady by účastníci poskytli budoucím matkám, s nimiž by v budoucnu komunikovali, odpověděly různým způsobem. Téměř 40% odpovědělo, že to není jejich věc místo aktivní role při podpoře ohledně zdravého chování. Zdravotníci, zejména lékaři  by si měli uvědomit, jak jejich emoce ovlivňují lékařský úsudek v reakci na dlouhodobé kojení. Jako velký problém se jeví diskontinuita péče, nekonzistentní informace o kojení, nedostatek dovedností a času a spoléhání se na někoho jiného ve zdravotnickém systému péče o kojení.

Poskytovatelé zdravotní péče by měli vytvořit vstřícné a podporující prostředí. Jak dlouho kojit a kdy podávat pevnou stravu, vše čelí společenskému soudu, zda jsou dobrou matkou. Matky se často cítí zmatené negativním hodnocení prodlouženého kojení a  nejednotným zaváděním příkrmu.

Tento výzkum naznačuje hodnotu posilování osvěty týkající se dlouhodobého kojení.

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov