Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyNovinky

Dobrý čas na zapamatování: Mateřské mléko je pozoruhodné!

Mnoho rodin se potýká s tím, jak udržet své kojence zdravé a v bezpečí v době epidemie  COVID-19. Může být proto velmi užitečné plně pochopit významné imunologické vlastnosti mateřského mléka a to, jak funguje při ochraně kojenců. Vzhledem k tomu, že jsou rodiče také pravděpodobně velmi znepokojeni, podporujeme rozhovory s rodinami o významu výlučného kojení nebo mateřského mléka.

 

10 kroků BFHI významná strategie pro veřejné zdraví

Pomáhat rodinám dosáhnout úspěchu kojení je stále jednou z našich nejkritičtějších rolí, a proto postupy shrnuté v 10 krocích zůstávají důležité i během této nouzové situace v oblasti veřejného zdraví.

 

WHO doporučuje u matek s podezřením nebo potvrzenou nákazou  COVID-19, aby se dodržovaly tyto postupy:

Zejména:

  • Okamžitý a nepřetržitý kontakt s pokožkou (skin to skin), který podporuje včasné zahájení kojení. Promluvte si se svými pacienty o důležitosti kolostra s jeho ochrannými protilátkami.
  • Rooming-in, který umožňuje matce naučit se citlivému krmení na požádání, a pomáhá při zavádění kojení. Poznámka: Rooming-in může také omezit expozice personálu a dalších pacientů.
  • Hodnocení a individualizovaná péče o kojící matky.
  • Pokud je nezbytný dokrm umělou výživou z lékařské indikace, mělo by být cílem vrátit se k výlučnému kojení, kdykoli je to možné.

Zdroj: apps.who.int (PDF ke stažení v angličtině)

Pro matky, které mohou být dočasně odděleny od svých kojenců, je důležité, aby pochopily hodnotu odstříkaného mateřského mléka, a aby toto mléko bylo podáváno děti zdravým pečovatelem (Centers for Disease Control and Prevention, 2020).

 

Použití a distribuce kojenecké výživy v nemocnicích

Je nezbytné, aby v naléhavých případech byly poskytovány adekvátní informace ohledně umělé výživy na individuální úrovni. Individuální demonstrace a praktický výcvik o bezpečné přípravě umělé výživy pro děti, které nejsou kojeny.

 

Další klíčové aspekty BFHI programu, které jsou pro rodiny po propuštění užitečné

Krok 10 BFHI uvádí pravidla navazující péče po propuštění:

Koordinovat propouštění tak, aby rodiče se svými novorozenci měli včasný přístup k pokračující podpoře kojení a péči.

  • Kritérium 10.1 „před propuštěním probere pověřený zdravotník plán výživy dítěte s každou matkou a rodinným příslušníkem po propuštění.“
  • Kritérium 10.1.1: Matkám jsou poskytnuty informace o tom, kde mohou najít podporu, pokud potřebují pomoc s kojením dětí po propuštění.
  • Kritérium 11.1.7: Neměla by existovat propagace kojenecké výživy včetně zobrazování produktů uvedených v Kodexu (lahve, dudlíky, kloboučky).

 

Odůvodnění: Dostupnost včasné podpory po propuštění je klíčová pro  udržování úspěšnosti kojení

Zařízení pečující o matku musí informovat a matky odkazovat na různé možnosti podpory, které jsou dostupné v jejich komunitě.

Mezi takové možnosti v rámci komunity patří zdravotničtí pracovníci, laktační poradkyně, porodní asistentky, laktační poradny, podpůrné skupiny matek nebo telefonní linky („horké linky), online poradny.

 

Zařízení musí poskytovat vhodná doporučení, aby zajistila, že matka a dítě bude pod kontrolou zdravotnického pracovníka za 48 hodin od porodu (Vyhláška  317/2016 Sb. o preventivních prohlídkách) v rámci 1. preventivní prohlídky.

Následná péče je obzvlášť zásadní u předčasně narozených novorozenců a dětí s nízkou porodní hmotností.  V těchto případech nedostatek jasného následného plánu vede k výrazným zdravotním rizikům. Průběžná podpora vyškolených odborníků je nutná.

Časté dotazy: Kojení a COVID-19 pro zdravotnický personál (PDF ke stažení; WHO/Světová zdravotnická organizace)