Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Kolik stojí litr dárcovského mateřského mléka? Analýza nákladů na provoz banky lidského mléka v Itálii

Kolik stojí litr dárcovského mateřského mléka? Analýza nákladů na provoz banky lidského mléka v Itálii

V Itálii je 40 bank mateřského mléka (Human Milk Bank (HMB). Nedávná data analýzy nákladů na provozování HMB v Itálii však nejsou v literatuře k dispozici.

Tato studie byla průřezovou studií provedenou v dětské nemocnici „Bambino Gesù“ v Římě v Itálii v roce 2019. Byly hodnoceny roční provozní náklady a jednotkové náklady na litr.

Výsledek

Za rok 2019 bylo získáno 771 litrů mateřského mléka (MM), které dodalo 128 dárců. Celkové náklady byly 178 287,00 EUR a průměrné náklady byly 231,00 EUR na litr. Při dosažení maximální kapacity 904 litrů by bylo vynaloženo 188 716,00 EUR. Zjistili významný rozdíl (231,00 EUR oproti 209,00 EUR za litr, p = 0,016) porovnáním nákladů na nasbírané litry v roce 2019 a nákladů na maximální kapacitu banky pro daný rok činnosti. Při analýze každé nákladové položky, která určuje výši poplatku za dárcovské mateřské mléko (DHM), jsou nejvyššími náklady mzdy zdravotnického a nelékařského personálu a dále náklady spojené s dopravou. Pokud HMB pracuje na maximální kapacitu a hospodaří s větším počtem litrů mléka, může to představovat významnou úsporu. Naopak cena spotřebního materiálu je malá (tj. cena sady na jedno použití pro odsávačky MM byla 0,22 EUR za jednotku).

Závěr

Náklady na litr DHM jsou poměrně vysoké. Porovnáním nákladů na sebrané litry v roce 2019 a nákladů na maximální kapacitu HMB 2019 vypočítali, o kolik lze snížit fixní náklady na sběr a distribuci DHM zvýšením objemu odebraného mléka. Toto je první kompletní analýza nákladů italské mléčné banky. Důkladná analýza by mohla pomoci snížit fixní náklady a snížit náklady na litr DHM. 

Centralizace DHM může umožnit úspory spíše než vytváření malých HMB rozptýlených po celém území, které by fungovaly s nižšími objemy mléka.

 Salvatori et al. International Breastfeeding Journal            

 https://doi.org/10.1186/s13006-022-00530-4