Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Miliónová kampaň

Miliónová kampaň podporující ženy v kojení je kampaní Světového hnutí za kojení s jediným poselstvím – mobilizovat veřejné mínění pomocí 1 miliónu podpisů, požadujících podporu kojení.

Většina lidí nahlíží na kojení jako na něco, co se odehrává mezi ženou a jejím dítětem: takže rozhodování je osobní věcí. Nicméně schopnost ženy úspěšně kojit ovlivňuje několik faktorů: tradice, mýty, situace v rodině a společnosti, pracovní zatížení, sebedůvěra ženy k svému tělu a sexualitě, ekonomické potřeby, pracovní právo, násilí a sexuální harašení doma a na pracovišti, dostupnost podpůrných služeb, reklama výrobců dětské výživy atd.

Dnešní technologie – internet – nám dává obrovskou sílu, aby naše hlasy byly vyslyšeny, vyžadovat politiku, kterou řídí lidé. Dává nám to možnost měnit svět tak, aby lidská práva každé osoby – každého dítěte – byla splněna.

Miliónová kampaň podporující ženy v kojení spojuje lidi všech věků ze všech oblastí života, aby podpořili potřebu žen úspěšně kojit. Účastí v kampaních, prostřednictvím peticí určených místním, národním a mezinárodním zákonodárcům, prostřednictvím debat, sdílením vědecky podložených informací můžete pomoci soustředit pozornost na národní i mezinárodní úrovni na překážky úspěšného kojení a pomoci tak s jejich řešením.

Připojte se k nám a staňte se součástí Miliónové kampaně. Staňte se živoucí částí vlny změn.

Tým

Tým Miliónové kampaně pomáhá celosvětovému hnutí za kojení nalézt témata, která souvisí s úspěšným kojením a vytvořit místní, národní a mezinárodní kampaně, které se jich týkají. Tým pracuje prostřednictvím sekretariátu v New Delhi, Indii, a mezinárodními koordinátory pro různé regiony.

Miliónová kampaň byla iniciována IBFAN (International Baby Food Action Network), vítězem ‚1998 Right Livelihood Award‘. IBFAN má více než 200 veřejných zájmových skupin pracujících na celém světě na zlepšení výživových praktik dětí a záchraně životů kojenců a malých dětí. IBFAN usiluje o mezinárodní a úplné ‚Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka ů a následných rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (WHA).

Miliónová kampaň je integrální součástí “Celosvětové iniciativy kojení za přežití ” (gBICS) ve spolupráci s Norad a “Celosvětovým návrhem koordinované činnosti IBFAN & WABA: Ochrana, propagace a podpora kojení prostřednictvím lidských práv a genderové rovnoprávnosti ve spolupráci Sida. Cílem je vybudovat veřejný názor směřující k podpoře žen a matek.